Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska proponuje nowy limit tłuszczów trans w żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Główna przyczyna śmierci w Europie

Komisja Europejska planuje wprowadzić nowy limit dla przemysłowych kwasów tłuszczowych trans w żywności – proponowane regulacje przewidują ograniczenie ich dopuszczalnej zawartości do maksymalnie 2 g na 100 g tłuszczu w produkcie. Ma to szczególne znaczenie dla krajów Europy Wschodniej, gdzie wciąż odnotowuje się niebezpiecznie wysokie poziomy tłuszczów trans w produktach przetworzonych. W nocie informacyjnej skierowanej do Komitetu ws. Barier Technicznych w Handlu WTO Komisja podkreśliła zasadność wprowadzenia nowych przepisów, które wpisują się w zalecenia WHO dotyczące przeciwdziałania chorobom serca – głównej przyczynie śmierci w Europie.

Czas dla przemysłu do 2021 r.

Propozycja Komisji stanowi aktualizację Załącznika III do Rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 dotyczącego dodatku witamin i minerałów oraz innych substancji do żywności. Krótkie sformułowanie zamieszczone w Załączniku otrzymałoby brzmienie: „zawartość kwasów tłuszczowych trans, innych niż naturalnie występujące w tłuszczu zwierzęcym, w żywności przeznaczonej do spożycia przez konsumenta docelowego, nie może przekraczać 2 gramów na 100 gramów tłuszczu”. Aby zapewnić firmom z branży spożywczej czas na dostosowanie się do nowych przepisów, weszłyby by one w życie dopiero 1 kwietnia 2021 r., czyli prawdopodobnie po około 2 latach od ostatecznego zatwierdzenia proponowanych zmian.

Reakcja BEUC

W opublikowanym 4 października br. oświadczeniu Europejska Organizacja Konsumencka (BEUC) poparła „decyzję Komisji Europejskiej o podjęciu działań w tej niezwykle istotnej dla zdrowia konsumentów kwestii”. Organizacja podkreśliła, że 2% limit tłuszczów trans „dowiódł już swojej skuteczności w Danii, gdzie wprowadzony został już ponad 15 lat temu”. BEUC skrytykował jednak odsunięcie wejścia w życie nowych przepisów aż do kwietnia 2021 r. „Mimo że udało się zredukować przeciętny poziom przemysłowych kwasów tłuszczowych trans w żywności, przeprowadzone przez nasze organizacje członkowskie testy wskazują, że te niebezpieczne substancje wciąż znajdują się w dużych ilościach w niektórych rodzajach produktów. Jest to szczególnie częste w krajach Europy Wschodniej”, zaznaczył w oświadczeniu BEUC.

Źródła:

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn