Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Postęp w walce z fałszowaniem żywności - Unia Europejska powołuje Centrum Wiedzy o Zafałszowaniach i Jakości Żywności (Food Fraud)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Odpowiadając na obawy konsumentów dotyczące jakości żywności i nieuczciwych praktyk dotyczących żywności, Komisja Europejska 13 marca uruchomiła Centrum Wiedzy o Zafałszowaniach i Jakości Żywności (Knowledge Centre for Food Fraud and Quality) prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze.

Centrum Wiedzy, sieć składająca się z ekspertów zarówno z Komisji jak i spoza, będzie wspierać decydentów UE oraz władze krajowe, zapewniając dostęp do aktualnej wiedzy naukowej na temat oszustw w branży spożywczej i problemów związanych z jakością żywności, a także dzielić się zebraną wiedzą.

Zaufanie konsumentów

Obawy dotyczące zafałszowań, a także jakości żywności podważają zaufanie konsumentów i szkodzą całemu łańcuchowi dostaw żywności w Europie, od rolników po sprzedawców detalicznych. Ostatnie przypadki zafałszowań w branży spożywczej obejmowały oliwę z oliwek, wino, miód, ryby, produkty mleczne, mięso i drób. Ponadto konsumenci mogą być narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe, w szczególności w odniesieniu do produktów o znacznych różnicach w składzie oferowanym na różnych rynkach w w podobnym opakowaniu.

Przed rozpoczęciem prac Centrum Wiedzy, Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu powiedział: "Żywność jest dziedziną, w której nauka może bardzo bezpośrednio i namacalnie wykazać korzyści, jakie przynosi obywatelom. Jakość żywności, którą spożywamy, jest ważna dla nas wszystkich, i dlatego też oszustwa w branży spożywczej są nielegalną działalnością na poziomie ponadnarodowym. Uruchomienie Centrum Wiedzy o Zafałszowaniach i Jakości Żywności jest ważnym krokiem, który pomoże chronić integralność łańcucha żywnościowego w UE i chronić jakość produktów spożywczych, tworząc namacalną korzyść dla społeczeństwa Europy. "

Komisarz Jourová, Komisarz ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci, powiedziała: "Komisja bardzo poważnie traktuje kwestię jakości żywności i nieuzasadnionego zróżnicowania i podjęła już szereg konkretnych działań w celu rozwiązania tego problemu. Zapewnienie lepszych dowodów naukowych jest kluczową częścią tej pracy. Nowo utworzone Centrum Wiedzy, gromadzące ekspertów i wiedzę przyczyni się do gromadzenia i przetwarzania dowodów naukowych. Przyczyni się również do opracowania wspólnej metodologii testowania, która z kolei pomoże nam w stosowaniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących żywności i ochrony konsumentów. "

Zadania Centrum Wiedzy:

  • koordynacja działań w zakresie nadzoru rynkowego, na przykład dotyczących składu i właściwości sensorycznych żywności oferowanej w ramach tego samego opakowania i marki na kilku rynkach w całej UE;
  • prowadzenie systemu wczesnego ostrzegania i informowania o oszustwach w branży spożywczej, na przykład poprzez monitorowanie mediów i dostarczanie tych informacji ogółowi społeczeństwa;
  • łączenie systemów informacyjnych państw członkowskich i Komisji, takich jak bazy danych opisujące skład niektórych wartościowych produktów rolno-spożywczych, np. wino lub oliwa z oliwek;
  • generowanie wiedzy specyficznej dla danego kraju; np. poprzez odwzorowanie kompetencji i infrastruktury laboratoryjnej w państwach członkowskich.

Centrum Wiedzy o Zafałszowaniach i Jakości Żywnosci będzie publikować biuletyny, interaktywne mapy, bazy danych i regularne raporty. Wszystkie informacje będą dostępne publicznie. Jednostak zostanie w pełni sfinansowana przez Komisję Europejską. Wielkość różnych grup ekspertów zależeć będzie od tematu pracy. Centrum wiedzy uzupełni unijną sieć ds. Oszustw w branży spożywczej łącząc naukę oraz politykę.

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/jrc/en/food-fraud-and-quality

Wspólne Centrum Badawcze. Kształtowanie polityki UE w oparciu o fakty (PDF)

Źródło:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_en.html

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.