Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rekordowy eksport żywności z Polski w 2021 roku

Kategoria: Biznes

W 2021 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski, w porównaniu z rokiem 2020, wzrosła o 9%, do nienotowanego dotąd poziomu 37,4 mld EUR, tj. 170,8 mld zł, a dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 9,7%, do 12,7 mld EUR, tj. 58,2 mld zł.

Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii, wysokiej jakości oferowanych produktów oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu w roku 2021 były również efektem ożywienia gospodarki europejskiej i światowej po kryzysie spowodowanym lockdownem w 2020 r.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

 

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. – dane wstępne. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych

 

Około 73% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld EUR, co oznaczało wzrost o 11% w odniesieniu do roku 2020.

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,4 mld EUR, wzrost o 9%), Niderlandów (2,2 mld EUR, wzrost o 16%), Francji (2,1 mld EUR, wzrost o 16%), Włoch (1,9 mld EUR, wzrost o 10%) i Czech (1,6 mld EUR, wzrost o 5%).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld EUR (wzrost o 3%) – najwięcej do Wielkiej Brytanii (3,0 mld EUR, spadek o 4%), na Ukrainę (0,8 mld EUR, wzrost o 7%), do Rosji (0,7 mld EUR, wzrost o 19%), USA (0,6 mld EUR, wzrost o 14%), Arabii Saudyjskiej (0,5 mld EUR, spadek o 26%) oraz Algierii (0,4 mld EUR, wzrost o 66%).

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w ujęciu miesięcznym

 

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. - dane wstępne

 

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (7,0 mld EUR, wzrost o 9%), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld EUR, wzrost o 10%), tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld EUR, spadek o 4%), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld EUR, wzrost o 9%), produkty mleczne (2,6 mld EUR, wzrost o 13%) oraz ryby i przetwory rybne (2,4 mld EUR, wzrost o 4%).

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2021 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów

 

Import towarów rolno-spożywczych w 2021 r. osiągnął 24,7 mld EUR (112,6 mld zł) i był o 8,6% większy niż przed rokiem.

W 2021 r. dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2020 r. o 9,7%, do 12,7 mld EUR (58,2 mld zł).

Źródło: KOWR

 

Autor: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Przeczytaj także

 • 23.02.2022

  Raport o świeżej żywności: marnujemy jej zbyt wiele. Jak temu zapobiec?

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podaje, że na świecie co roku marnuje się 1/3 produkowanej żywności. Jest to poważny problem w Europie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Według szacunków w Unii Europejskiej marnuje się rocznie 88 mln ton żywności, średnio 173 kg na mieszkańca.

  Czytaj więcej
 • 07.02.2022

  Promocja polskiej żywności za granicą

  W ostatnich latach polskie produkty rolno-spożywcze stają się coraz bardziej popularne na rynkach zagranicznych. W 2019 r. Polska była 15. największym eksporterem produktów rolno-spożywczych na świecie i odpowiadała za ponad 2% światowego oraz niemal 6% unijnego eksportu produktów rolnych. Do wzrostu eksportu i konsumpcji polskich artykułów rolno-spożywczych za granicą przyczyniają się przede wszystkim skuteczne działania informacyjno-promocyjne.

  Czytaj więcej
 • 16.12.2021

  Jak poprawić bezpieczeństwo żywności w Polsce? - raport NIK

  Ujednolicenie struktur urzędowej kontroli żywności, edukacja społeczeństwa dotycząca zdrowego odżywiania, zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kontroli to główne rekomendacje, które przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli podczas seminarium dotyczącego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce. System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian - co najważniejszego w raporcie NIK?

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.