Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Szczególne warunki wprowadzania sezamu do UE

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Liczne nieprawidłowości związane z nasionami sezamu pochodzącymi z Indii spowodowały konieczność wprowadzenia odpowiednich środków, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Z tego względu konieczne było uchwalenie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1540 z dnia 22 października 2020 r. (…) w odniesieniu do nasion Sesamum pochodzących z Indii, które modyfikuje dotychczasowe postanowienia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.

Wykryte ryzyko dotyczyło przede wszystkim zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami, pozostałościami pestycydów, pentachlorofenolem i dioksynami oraz ryzykiem zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zagrożenie dotyczyło przede wszystkim Salmonelli oraz pozostałości pestycydów. Pod tym pojęciem należy rozumieć pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozos­tałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (…), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opar­tymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierz­chni) oraz pozostałości tlenku etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu). Częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich na granicach Unii w przypadku Salmonelli powinna wynosić 20%, natomiast w odniesieniu do pozostałości pestycydów 50%. Zmiana warunków kontroli ma zastosowanie do nasion Sesamum pochodzących z Indii. Dodatkowo, w przypadku tych produktów, świadectwo urzędowe „powinno również zawierać potwier­dzenie, że z produktów pobrano próbki i przeanalizowano je pod kątem pozostałości pestycydów, które należy monitorować w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni, oraz że wszystkie wyniki pobierania próbek i analizy wykazują zgodność z przepisami Unii dotyczącymi najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów. Wyniki pobierania próbek i analiz należy dołączać do wspomnianego świadectwa” (motyw 5 rozporządzenia 2020/1540).

U podstaw wprowadzenia zmian w regulacji 2019/1793 leży między innymi zgłoszenie przy pomocy systemu RASFF we wrześniu 2020 r. bardzo wysokich poziomów tlenku etylenu w niektórych partiach nasion Sesamum pochodzących lub wysyłanych z Indii i wprowadzonych do Unii. Poziomy te przekraczały ponad 1 000 razy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,05 mg/kg mający zastosowanie do tlenku etylenu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady. Tak duże zanieczyszczenie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności UE oraz dla zdrowia ludzkiego, ponieważ tlenek etylenu jest – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 – sklasyfikowany jako substancja mutagenna kategorii 1B, rakotwórcza kategorii 1B oraz działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B. Ponadto tlenek etylenu nie został zatwierdzony jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin w Unii (motyw 4 rozporządzenia 2020/1540).

Natomiast w odniesieniu do przesyłek pochodzących z Indii, które opuściły ten kraj przed datą wejścia w życie rozporządzenia 2020/1540 tj. 25 października 2020 r., stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące (motyw 6 rozporządzenia 2020/1540).

Więcej na temat nieprawidłowości związanych z sezamem dowiesz się tutaj: 

https://foodfakty.pl/sezam-na-cenzurowanym-czy-ryzykujemy-ze-w-naszym-pozywieniu-znajdzie-sie-czynnik-rakotworczy 

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1540&from=EN 

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe RASFF Tlenek etylenu Wycofania z rynku

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.