Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Usuwanie dwutlenku węgla - propozycja Komisji Europejskiej

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Procesy i Technologie

Ogólny kontekst 

Zmiany klimatyczne stają coraz większym problemem. Jednym z elementów, który znacząco wpływa na stopniowe pogarszanie klimatu jest wysoki poziom emocji dwutlenku węgla spowodowany intensyfikacją działalności człowieka związanej z rozwojem m.in. przemysłu, rolnictwa oraz transportu. Wskutek tego efektywne usuwanie dwutlenku węgla stanowi bardzo istotny aspekt działań zmierzających ku polepszeniu stanu środowiska naturalnego oraz zachowaniu bioróżnorodności. W tym celu Komisja Europejska, przy wsparciu ekspertów, opracowuje dostosowane do potrzeb metody certyfikacji działań, których celem będzie jak najbardziej efektywne usuwanie dwutlenku węgla. Efektem prac Komisji stał się wniosek w sprawie pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram w celu wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla.

QU.A.L.I.T.Y.

Jednym z kluczowych elementów zapewnienia skuteczności podejmowanych działań jest możliwość zweryfikowania osiągniętych efektów, która ma zostać osiągnięta przy pomocy zasad niezależnej weryfikacji usuwania dwutlenku węgla, a także zasad uznawania systemów certyfikacji. Jak wskazuje Komisja w swoim komunikacie, w tym kontekście kluczowe znaczenie odgrywają cztery kryteria QU.A.L.ITY:

1. Quantification - mierzalność: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą być dokładnie mierzone i muszą przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu;

2. Additionality - dodatkowość: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza już istniejące praktyki i wymogi prawa;

3. Long-term storage - długotrwałe składowanie: Certyfikaty są powiązane z okresem składowania dwutlenku węgla w celu zapewnienia trwałego składowania;

4. Sustainability - zrównoważony charakter: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą chronić cele zrównoważonego rozwoju, takie jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne i morskie oraz różnorodność biologiczna, lub przyczyniać się do ich realizacji.

Znaczenie dla UE

Podjęcie powyższych działań ma kluczowe znaczenie dla realizacji ogólnego celu Unii Europejskiej jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej jeszcze przed rokiem 2050. Aby to osiągnąć konieczne jest nie tylko ograniczenie do niezbędnego minimum emisji dwutlenku węgla, ale również efektywne usuwanie z atmosfery nieuniknionych zanieczyszczeń.  

Proponowane rozwiązania 

Wśród postulatów zawartych we wniosku Komisji na szczególną uwagę zasługują nastepujące rodzaje technologii przemysłowych, które mają przyczyniać się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla:

-produkcja bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS)

-bezpośrednie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z powietrza (DACCS)

Powyższe metody pozwalają na dwutlenku węgla i składować go w sposób stały. 

Natomiast w rolnictwie i leśnictwie pomocne mogą okazać się np. praktyki rolnictwa regeneratywnego. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie składowania dwutlenku węgla w glebach i lasach lub ograniczenie uwalniania dwutlenku węgla z gleb. Oprócz tego, jak wskazuje Komisja w treści komunikatu, „Trwałe produkty i materiały, takie jak drewnopochodne wyroby budowlane, mogą również związać dwutlenek węgla na kilkadziesiąt lat lub dłużej.”. 

Pełen tekst komunikatu znajdziesz pod adresem:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7156 

Wybierz obszar: Certyfikacja Prawo żywnościowe Procesy i Technologie

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.