Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Substancje perfluoroalkilowe (PFAS) - najwyższe dopuszczalne poziomy

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Opakowania, Prawo Żywnościowe

Ogólny kontekst 

Substancje perfluoroalkilowe (PFAS) mają liczne zastosowania w przemyśle, w tym także w branży spożywczej oraz w produkcji opakowań. Substancje te nie są jednak obojętne dla środowiska i przyczyniają się do jego zanieczyszczenia, a także do zanieczyszczenia żywności, które stanowi wynik bioakumulacji w wodnych i lądowych łańcuchach pokarmowych. W efekcie to dieta (poprzez zanieczyszczenie żywności, w tym również na skutek przenikania substancji z opakowań oraz materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością) stanowi główne źródło narażenia na PFAS. Substancje te mogą mieć niekorzystny wpływ na poziom cholesterolu w surowicy, wątrobę i układ odpornościowy oraz masę urodzeniową. Z tego względu konieczne stało się wyznaczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych. 

Podstawa prawna 

Ustanowienie NDP dla PFAS nastąpiło na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2388 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2022 r., a termin jego rozpoczęcia stosowania wyznaczono na 1 stycznia 2023 r.

Zakres nowelizacji 

Do substancji perfluoroalkilowych (PFAS) zalicza się takie substancje jak kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), kwas perfluorooktanowy (PFOA), kwas perfluorononanowy (PFNA) i kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS). Ze względu na narażenie ludzi na szkodliwe działanie ww. substancje określono najwyższe dopuszczone poziomy substancji perfluoroalkilowych w wybranych środkach spożywczych, wśród których znalazły się  m.in. jaja, mięso niektórych ryb takich jak np. śledź bałtycki, szczupak, miętus, sardynka, szprot, dziko żyjący łosoś i dziko żyjący pstrąg, okoń, leszcz, a także produkty mięsne takie jak mięso wołowe, baranie, wieprzowe i drobiowe. 

Szczegółowe limity dla każdego rodzaju żywności oraz poszczególnych substancji prezentuje poniższa tabela: 

Substancje perfluoroalkilowe

Środki spożywcze (1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy μg/kg świeżej masy

PFOS (*)

PFOA (*)

PFNA (*)

PFHxS (*)

Suma PFOS, PFOA, PFNA i PFHxS (*) (**)

10.1

Jaja

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

10.2

Produkty rybołówstwa(26) i małże(26)

 

 

 

 

 

10.2.1

Mięso ryb(24)(25)

 

 

 

 

 

10.2.1.1

Mięso ryb z wyjątkiem wymienionych w 10.2.1.2 oraz 10.2.1.3

Mięso ryb wymienionych w 10.2.1.2 oraz 10.2.1.3, jeżeli jest przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

10.2.1.2

Mięso następujących ryb, jeżeli nie jest przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci:

śledź bałtycki (Clupea harengus membras)

pelamida (gatunki SardaOrcynopsis)

miętus (Lota lota)

szprot (Sprattus sprattus)

stornia (Platichthys flesusGlyptocephalus cynoglossus)

cefal (Mugil cephalus)

ostrobok (Trachurus trachurus)

szczupak (gatunki Esox)

gładzica (gatunki PleuronectesLepidopsetta)

sardynka (gatunki Sardina)

labraks (gatunki Dicentrarchus)

sum (gatunki SilurusPangasius)

minóg morski (Petromyzon marinus)

lin (Tinca tinca)

sielawa (Coregonus albulaCoregonus vandesius)

Phosichthys argenteus

dziko żyjący łosoś i dziko żyjący pstrąg (dzikio żyjące gatunki Salmo oraz Oncorhynchus)

gatunki Anarhichas

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

10.2.1.3

Mięso następujących ryb, jeżeli nie jest przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci:

sardela (gatunki Engraulis)

brzana (Barbus barbus)

leszcz (gatunki Abramis)

golec (gatunki Salvelinus)

węgorz (gatunki Anguilla)

sandacz (gatunki Sander)

okoń (Perca fluviatilis)

płoć (Rutilus rutilus)

stynka (gatunki Osmerus)

sieja (gatunki Coregonus)

35

8,0

8,0

1,5

45

10.2.2

Skorupiaki(26)(47) i małże(26).

W przypadku skorupiaków najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do mięsa z przydatków i odwłoka(44). W przypadku krabów i skorupiaków miękkoodwłokowych (BrachyuraAnomura) mięso z przydatków.

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

10.3

Mięso i podroby jadalne(6)

 

 

 

 

 

10.3.1

Mięso wołowe, wieprzowe i drobiowe

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

10.3.2

Mięso baranie

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

10.3.3

Podroby wołowe, baranie, wieprzowe i drobiowe

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

10.3.4

Mięso zwierząt łownych, z wyjątkiem mięsa z niedźwiedzi

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

10.3.5

Podroby zwierząt łownych, z wyjątkiem podrobów niedźwiedzich

50

25

45

3,0

50

Okresy przejściowe 

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2022/2388 „Środki spożywcze wymienione w załączniku, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.”.

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2388&qid=1670841332637 

Wybierz obszar: Alert NDP Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.