Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Decyzja Prezesa UOKIK – naruszenie przepisów o uwidacznianiu cen

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca 2018 r. (znak DIH-1/22/2018) utrzymano w mocy decyzję organu I instancji w zakresie wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z przepisów o uwidacznianiu cen.

Treść decyzji

W ramach kontroli Inspekcji Handlowej, u przedsiębiorcy sprawdzono prawidłowość informowania o cenach znajdujących się w ofercie handlowej wybranych 179 rodzajów produktów -  m.in. miodów, przypraw, soków, olejów, kosmetyków. Stwierdzono, iż brak było cen jednostkowych, co, w ocenie organu pierwszej instancji, stanowiło naruszenie wymagań art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Produkty te oznaczone były jedynie cenami umieszczonymi w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach.

Wobec powyższego, organ po stwierdzeniu faktu naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 4 ustawy o informowaniu o cenach, mógł jedynie wydać decyzję administracyjną, na podstawie, której nakłada karę pieniężną w przewidzianej w tej ustawie wysokości. Mając więc na uwadze charakter odpowiedzialności administracyjnej, bez znaczenia pozostają okoliczności, w wyniku których strona dopuściła się nieprawidłowości czy działania naprawcze podjęte w efekcie ustaleń kontroli, gdyż karę wymierza się za samo naruszenie prawa.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.