Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Doniesienia EFSA - ocena bezpieczeństwa składników i procesów

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Ocena bezpieczeństwa enzymu α-amylazy z genetycznie modyfikowanej bakterii Bacillus licheniformis (szczep NZYM-AV)

Panel ekspertów EFSA dokonał oceny bezpieczeństwa enzymu α-amylazy (4-α-D-glukan glukanohydrolaza, EC 3.2.1.1) przeznaczonego do przetwarzania skrobi w procesie produkcji syropów glukozowych oraz destylowanego alkoholu, który pozyskiwany jest z genetycznie modyfikowanej bakterii Bacillus licheniformis (szczep NZYM-AV) i produkowany przez duńską firmę Novozymes. Enzym nie zawiera samych mikroorganizmów ani pozostałości ich DNA, w związku  czym nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Eksperci przeanalizowali skutki wprowadzonych modyfikacji genetycznych, przebieg produkcji enzymu, dane biochemiczne, dane dotyczące składu, proces usuwania organicznych ciał stałych (TOS) oraz wyniki badań toksykologicznych i genotoksycznych. Na podstawie tych informacji panel EFSA orzekł, że α-amylaza z B. licheniformis jest bezpieczna w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Źródło:

Ocena bezpieczeństwa procesu Gneuss 2 stosowanego w recyklingu plastiku PET

Panel ekspercki EFSA wydał opinię dotyczącą bezpieczeństwa recyklingu plastiku PET w procesie Gneuss 2. Poddawanym recyklingowy materiałem są płatki poli(tereftalanu etylenu) uzyskane ze zużytych opakowań PET, zawierające nie więcej niż 5% PET pochodzącego spoza przemysłu spożywczego, ekstrudowane i formowane w pellety bądź płaskie arkusze przeznaczone do ponownego wykorzystania. EFSA oceniła, że proces ten zapewnia odpowiednio niski poziom migracji potencjalnych zanieczyszczeń do żywności (poniżej 0,1 μg/kg produktu). W związku z tym PET uzyskany w procesie Gneuss 2 przeznaczony do kontaktu z żywnością przechowywaną przez dłuższy czas w temperaturze pokojowej może być uznany za bezpieczny.

Źródło:

Ponowna ocena bezpieczeństwa stosowania gumy guar (E 412) w żywności dla niemowląt poniżej 16 tygodnia życia

Zgodnie z unijnymi regulacjami dodatki do żywności dopuszczone do stosowania na terenie UE przed 20 stycznia 2009 roku wymagają ponownej oceny ewentualnego ryzyka związanego z ich wykorzystaniem. Jedną z takich substancji jest guma guar (E 412), która do tej pory nie została przeanalizowana pod kątem spożycia przez niemowlęta poniżej 16 tyg. życia. W związku z tym faktem, jak również ze względu na wskazane przez panel ekspertów braki w dostępnych danych naukowych, EFSA zapowiedziała wydanie ponownej opinii na temat tego dodatku do żywności. Urząd wezwał wszelkie potencjalnie zainteresowane instytucje, organizacje, rządy, uczelnie i przedsiębiorstwa do przekazania technicznych i toksykologicznych danych dotyczących bezpieczeństwa gumy guar w tej grupie wiekowej. Informacje te powinny być dostarczone do EFSA najpóźniej 31 grudnia 2019 r. W przeciwnym wypadku dodatek może zostać usunięty z unijnej listy substancji dopuszczonych do stosowania w żywności.

Źródło:

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn