Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

EFSA dokonała oceny chronicznego narażenia żywieniowego na Arsen nieorganiczny

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Na wniosek Komisji Europejskiej EFSA dokonała oceny chronicznego narażenia żywieniowego na arsen nieorganiczny (iAs) w populacji europejskiej. W najnowszej ocenie uwzględniono łącznie 13 608 wyników badań analitycznych dotyczących iAs (7623 dotyczących wody pitnej i 5985 dotyczących różnych rodzajów żywności). Próbki zostały pobrane w całej Europie w latach 2013-2018.

Jakie były główne czynniki narażenia dietetycznego arsenem?

W przypadku 95. percentyla narażenia z dietą (LB) maksymalne wartości szacunkowe dla niemowląt, małych dzieci i innych dzieci mieściły się w tym zakresie wartości BMDL01. W różnych klasach wiekowych, głównymi czynnikami przyczyniającymi się do narażenia dietetycznego na iAs (LB) były: "Ryż", "Produkty na bazie ryżu", "Ziarna i produkty na bazie ziaren (bez ryżu)" oraz "Woda pitna". Środki spożywcze przeznaczone dla najmłodszych (np. „Żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci” oraz „Herbatniki, sucharki i ciasteczka dla dzieci”) w istotny sposób przyczyniły się do narażenia tej populacji na ekspozycję dietetyczną na iA. W populacji osób dorosłych takie grupy żywności, jak „Warzywa i produkty roślinne” oraz „Ryby i inne owoce morza” były również widocznymi źródłami iA w niektórych krajach.

W porównaniu z raportem naukowym EFSA z 2014 r. oszacowania narażenia dietetycznego na iA były zauważalnie niższe, przy czym maksymalna średnia i 95. percentyl oszacowania były około 1,5–3 razy niższe w różnych klasach wiekowych. Różnica ta prawdopodobnie wynika z sumy różnych czynników związanych z występowaniem i wykorzystanymi danymi dotyczącymi zużycia. Spośród tych czynników zastosowanie zmierzonych iAs umożliwiło dokładniejszą i bardziej realistyczną ocenę narażenia z dietą w porównaniu z ocenami, które wykorzystują założenia i modelowanie w celu wyprowadzenia wartości iAs z danych tAs, na które wpływa wysoka nieodłączna niepewność. Podobnie, poprawa związku między spożyciem a występowaniem dzięki dostępności dodatkowych informacji doprowadziła do bardziej precyzyjnych szacunków narażenia.

W celu uzupełnienia ogólnego scenariusza narażenia przeprowadzono różne scenariusze narażenia dietetycznego ad hoc. Scenariusze te pokazały w niektórych przypadkach oszacowania narażenia dietetycznego u przeciętnej postury i dużych konsumentów bliskie lub mieszczące się w zakresie wartości BMDL01 (0,3–8 μg / kg mc dziennie) ustalonych przez panel CONTAM w 2009 r. Na przykład spożycie preparatu na bazie ryżu może prowadzić do oszacowania narażenia z dietą na poziomie 0,30 i 0,39 μg / kg masy ciała dziennie, odpowiednio dla średnio i dla dużych konsumentów.

Przedstawiono zalecenia mające na celu poprawę przyszłych ocen narażenia z dietą na iAs. Zalecenia te koncentrują się głównie na poproszeniu dostawców danych o przedłożenie danych analitycznych zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie monitorowania chemicznego, które są corocznie aktualizowane (EFSA, 2020), stosować zwalidowane metody analityczne o odpowiedniej czułości i odpowiednie metody ekstrakcji dla różnych postaci arsenu oraz dalej badać wpływ przetwarzania / przygotowywania żywności na różne rodzaje arsenu obecne w żywności. Podobnie ważne jest gromadzenie danych dotyczących spożycia, w szczególności w odniesieniu do określonych populacji (np. osób z celiakią i / lub nietolerancją glutenu), które mogą spożywać więcej ryżu i / lub produktów na jego bazie, a tym samym więcej iAs.

 

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Dieta i zdrowie

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.