Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

EFSA: Glifosat - brak krytycznych obszarów budzących obawy; zidentyfikowano luki w danych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

EFSA nie zidentyfikował żadnych krytycznych obszarów budzących obawy podczas wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka substancji czynnej glifosat w odniesieniu do ryzyka, jakie stwarza dla ludzi i zwierząt lub dla środowiska.

Ocena wpływu glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko nie zidentyfikowała krytycznych obszarów budzących obawy. Niektóre luki w danych są zgłaszane we wnioskach EFSA – jako kwestie, których nie udało się sfinalizować lub kwestie nierozstrzygnięte – do rozważenia przez Komisję Europejską i państwa członkowskie na kolejnym etapie procesu odnowienia zatwierdzenia. Takie są główne ustalenia dokonanej przez EFSA wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka związanej z glifosatem, przeprowadzonej przez władze czterech państw członkowskich (działających wspólnie jako „państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy”).

EFSA nie zidentyfikował żadnych krytycznych obszarów budzących obawy podczas wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka substancji czynnej glifosat w odniesieniu do ryzyka, jakie stwarza dla ludzi i zwierząt lub dla środowiska. Obawy definiuje się jako krytyczne, gdy dotyczą wszystkich proponowanych zastosowań ocenianej substancji czynnej (np. zastosowań przedsiewnych, zastosowań po zbiorach itp.), uniemożliwiając w ten sposób ich zatwierdzenie lub odnowienie.

W 2022 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadziła ocenę zagrożeń stwarzaną przez glifosat i stwierdziła, że nie spełnia on naukowych kryteriów klasyfikacji jako substancja rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość. EFSA wykorzystała klasyfikację zagrożeń ECHA do celów unijnej oceny ryzyka dotyczącego glifosatu.

W przypadku stwierdzenia luk w danych są one zgłaszane we wnioskach EFSA jako kwestie, których nie można było sfinalizować, lub kwestie nierozstrzygnięte.

Kwestie, których nie udało się sfinalizować, obejmują ocenę jednego z zanieczyszczeń w glifosacie, ocenę ryzyka związanego z dietą konsumentów oraz ocenę ryzyka dla roślin wodnych.

Nierozstrzygnięte kwestie obejmują między innymi brak informacji na temat toksyczności jednego ze składników obecnych w preparacie pestycydowym na bazie glifosatu przedłożonym do oceny, co jest potrzebne do zakończenia oceny ryzyka preparatu dla reprezentatywnych zastosowań. Dla tego preparatu nie było żadnych oznak toksyczności ostrej i genotoksyczności.

W sprawie różnorodności biologicznej eksperci uznali, że zagrożenia związane z reprezentatywnymi zastosowaniami glifosatu są złożone i zależą od wielu czynników. Zauważyli również brak zharmonizowanych metod i uzgodnionych konkretnych celów ochrony. Ogólnie rzecz biorąc, dostępne informacje nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat tego aspektu oceny ryzyka, a osoby zarządzające ryzykiem mogą rozważyć środki łagodzące.

W odniesieniu do ekotoksykologii pakiet danych pozwolił na konserwatywne podejście do oceny ryzyka, które zidentyfikowało wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków w 12 z 23 proponowanych zastosowań glifosatu.

Przejrzystość procesu

„Ocena ryzyka i wzajemna ocena glifosatu to praca dziesiątek naukowców z EFSA i państw członkowskich w procesie trwającym ponad trzy lata. Opiera się na ocenie wielu tysięcy badań i artykułów naukowych, a także zawiera cenne uwagi zebrane podczas konsultacji społecznych” — powiedział Guilhem de Seze, kierownik Działu Oceny Ryzyka EFSA.

Tło

Glifosat jest substancją chemiczną stosowaną w wielu produktach herbicydowych, a jego stosowanie w Europie podlega ścisłym regulacjom. Glifosat jest obecnie dopuszczony do użytku w UE do 15 grudnia 2023 r. Ocena ryzyka przeprowadzona przez państwa członkowskie i późniejsza wzajemna ocena przeprowadzona przez EFSA została przeprowadzona w ramach procesu prawnego mającego na celu odnowienie zezwolenia na jego stosowanie w Europie.

Kolejne kroki i publikacja

Wnioski EFSA z przeglądu oceny ryzyka związanego z glifosatem zostały w dn. 6 lipca 2023 r. przekazane Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w celu poinformowania o decyzji, którą podejmą w sprawie utrzymania glifosatu na unijnym wykazie zatwierdzonych pestycydowych substancji czynnych.

Przed publikacją EFSA jest prawnie zobowiązana do zapewnienia zgodności wszystkich treści z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i poufności.

Podobnie jak w przypadku wszystkich recenzji pestycydowych substancji czynnych oraz zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym pestycydów, EFSA dostarcza materiały przeznaczone do publikacji wnioskodawcy, który jest uprawniony do wnioskowania o zachowanie poufności w odniesieniu do elementów dotyczących danych osobowych lub szczególnie chronionych informacji handlowych. Wnioskodawcy nie mają możliwości wnioskowania o zmianę wniosków lub samej oceny ani składania dodatkowych informacji.

Po zakończeniu tego procesu EFSA opublikuje w całości na swojej stronie internetowej swoje wnioski i wszystkie dokumenty uzupełniające związane z wzajemną oceną i oceną ryzyka. Oczekuje się, że wnioski zostaną opublikowane do końca lipca 2023 r., a dokumenty uzupełniające, które liczą kilka tysięcy stron, mają zostać opublikowane między końcem sierpnia a połową października 2023 r.

Więcej informacji na temat wyników wzajemnej oceny EFSA i procesu oceny bezpieczeństwa pestycydów w UE można znaleźć na stronie: Informacje na temat glifosatu

Źródło: EFSA

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

 • 03.07.2023

  Od hodowcy na talerz. Bezpieczeństwo żywności w trakcie całego łańcucha chłodniczego

  Codziennie spożywamy żywność, nie zwracając uwagi na fakt, że producenci oferują nam — konsumentom — świeże i zdatne do spożycia produkty. Żywność przechodzi przez skomplikowany proces, zanim zostanie przez nas ostatecznie spożyta. Wymaga to stosowania norm prawnych, sumiennej pracy ekspertów i używania odpowiednich narzędzi do badania jakości. Szeroki wybór przyrządów pomiarowych od Testo do kontroli jakości, umożliwi spełnienie wymagań HACCP i gwarancję bezpiecznego przetwarzania i składowania produktów spożywczych.

  Czytaj więcej
 • 08.05.2023

  Pestycydy w żywności - najnowsze dane EFSA

  W 2021 r. w Unii Europejskiej pobrano łącznie 87 863 próbek żywności. Ogólny wskaźnik przekraczania NDP przez pozostałości pestycydów wzrósł z 1,4% w 2018 r. do 2,1% w 2021 r. Z wyłączeniem grejpfrutów średni wskaźnik przekroczenia NDP wyniósł 1,4% w 2021 r., tyle samo co w 2018 r.

  Czytaj więcej
 • 03.01.2023

  Glifosat zatwierdzony w UE do grudnia 2023 r.

  Komisja Europejska przedłużyła do początku grudnia unijne zezwolenie na stosowanie herbicydu - glifosat do 15 grudnia 2023 r. Zezwolenie miało wygasnąć 15 grudnia tego roku.

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.