Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

EFSA opracował narzędzie do wizualizacji danych o pestycydach

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Petycydy w żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA opracował narzędzie informacyjne do wizualizacji raportu o pestycydach z 2017 r., które zawiera dane zebrane na temat stosowania pestycydów w różnych grupach żywności w Europie. Zebrane dane można analizować według kraju i produktu żywnościowego. W sumie przeanalizowano około 88000 próbek pobranych z 28 państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. W ponad połowie nie stwierdzono instotnych ilościowo pozostałości pestycydów. 

 

Dzięki narzędziu możemy zauważyć, że część  z największych producentów warzyw w UE ma stosunkowo niewiele przeanalizowanych próbek. Dla przykładu Hiszpania przetestowała tylko 2767 próbek (6 próbek na 100000 mieszkańców), a Niemcy przetestowały łącznie 19254 próbek (23 próbki na 100000 mieszkańców), natomiast Włochy 11305 próbkami (co odpowiada 18,6 próbkom na 100000 mieszkańców). Obliczona na jednego mieszkańca Bułgaria objęła prowadzenie z 95 próbkami na 100000 przebadanych. W przypadku Polski przeanalizowano 2448 próbek (6,4 próbki na 100 000 mieszkańców).

Największą liczbę testów przeprowadzono dla papryki słodkiej/papryki, dla której przebadano ponad 6000 próbek, przy czym 43,3% miało poziom pestycydów poniżej granicy oznaczalności (LOQ),  50,8% próbek mieściło się pomiędzy granicą oznaczalności (LOQ), a maksymalnym dopuszczalną pozostałością (MRL), 5,9% próbek przekroczyło maksymalną dopuszczalną pozostałość (MRL)


 
Narzędzie do dostępne jest na stronie internetowej EFSA.

Raport: The 2017 European Union report on pesticide residues in food

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn