Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

FAO prognozuje spadek światowej produkcji oleistych w sezonie 2019/20

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w listopadzie br. opublikowała raport „Food outlook”, w którym przedstawiła szacunki dotyczące m.in. światowego rynku roślin oleistych.

Nie będzie powtórki z ubiegłego sezonu

W bieżącym sezonie 2019/20 światowe zbiory oleistych będą o ok. 3% niższe od rekordowo wysokich odnotowanych w sezonie 2018/19. Najprawdopodobniej wyniosą blisko 591 mln t wobec 607 mln t w sezonie wcześniejszym. Tym samym zostanie przerwany wzrostowy trend produkcji, obserwowany od sezonu 2015/16.

Spadek zbiorów najważniejszych nasion oleistych

Według ekspertów FAO, spadek zbiorów soi i rzepaku będzie na tyle głęboki, że nie zostanie zrównoważony wzrostem produkcji innych oleistych. Mniejsza produkcja soi będzie z jednej strony konsekwencją zmniejszenia zasiewów w Stanach Zjednoczonych w warunkach niskiej opłacalności produkcji, natomiast z drugiej - niższych plonów, wynikających z niesprzyjających warunków pogodowych.

Przyczyny obniżenia produkcji rzepaku

Do spadku zbiorów rzepaku przyczyniła się niższa produkcja w Kanadzie, Australii i UE. Niepewność co do możliwości eksportu, ze względu na dyplomatyczny konflikt z Chinami, wpłynęła na ograniczenie zasiewów canoli w Kanadzie. Z kolei w UE i Australii, obniżenie produkcji rzepaku zostało spowodowane przedłużającą się suszą.

Produkcja oleju palmowego również wyhamuje

Ponadto, w bieżącym sezonie najprawdopodobniej wyhamuje wzrost światowej produkcji oleju palmowego. Ma to m.in. związek z coraz wolniejszym przyrostem powierzchni upraw.

Spożycie nasion i zużycie olejów sukcesywnie wzrasta

Mimo spadku produkcji, globalna konsumpcja nasion oleistych w bieżącym sezonie najprawdopodobniej zwiększy się. W poprzednim sezonie 2018/19 negatywnie na poziom zużycia śrut na świecie wpłynęło pojawienie się kolejnych ognisk ASF w Europie i Azji. W bieżącym sezonie konsumpcja śrut powinna zwiększyć się nieznacznie, o ok. 2%.

Wzrośnie również zużycie olejów, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż przeciętnie w ostatnich latach, co będzie odzwierciedleniem ogólnoświatowych tendencji w gospodarce i umiarkowanego zapotrzebowania ze strony sektora biopaliw.

Eksporterzy śrut i olejów pozostaną w komfortowej sytuacji

Zużycie śrut i olejów najprawdopodobniej będzie większe od produkcji, w rezultacie czego zmniejszą się zapasy na koniec sezonu. Niemniej, sytuacja podażowo-popytowa w krajach należących do czołówki światowych eksporterów powinna pozostać dość komfortowa. W kolejnych miesiącach wpływ na ceny oleistych i produkty będące wynikiem ich przerobu będą miały m.in. warunki pogodowe w Ameryce Południowej i Południowo-Wschodniej Azji, rozwój sytuacji związanej z występowaniem ASF, polityki krajowe dotyczące sektora biopaliw oraz polityki handlowe.

Źródło: agronomist.pl

Wybierz obszar: Zboża i oleiste

Autor: BNP Paribas

BNP Paribas

Marta Skrzypczyk
dyrektor biura analiz makroekonomicznych sektora agro
Rynek zbóż i oleistych

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn