Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

FDA wprowadza nowe zasady poprawiające identyfikowalność skażonej żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

FDA przyjęła nowe podejście do bezpieczeństwa żywności (New Era of Smarter Food Safety), wykorzystując technologię oraz inne narzędzia i podejścia do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej cyfrowego, identyfikowalnego systemu żywności.

15 listopada br. FDA ogłosiła, że wprowadza zmiany w zapobieganiu chorobom przenoszonym przez żywność poprzez sfinalizowanie zasady dotyczącej identyfikowalności żywności, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z USA, czy z zagranicy. Ma to ułatwić szybszą identyfikację i szybkie usuwanie potencjalnie skażonej żywności z rynku, co będzie skutkować mniejszą liczbą chorób przenoszonych przez żywność i/lub zgonów.

Jakie zasada spowoduje usprawnienia?

Żywność podlegająca wymogom ostatecznej zasady pojawia się na liście identyfikowalności żywności (FTL - Food Traceability List). Aby określić, która żywność powinna zostać uwzględniona na liscie FTL, FDA opracowała model rankingu ryzyka do śledzenia żywności w oparciu o czynniki określone przez Kongres w sekcji 204 ustawy FDA o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA). Lista FTL obejmuje świeże, krojone owoce i warzywa, jajka w skorupkach i masła orzechowe, a także niektóre świeże owoce, świeże warzywa, gotowe do spożycia sałatki delikatesowe, sery i produkty z owoców morza.

FDA opublikowała proponowaną zasadę w 2020 r. i przeprowadziła okres publicznych konsultacji, w ramach których otrzymano uwagi od producentów żywności i innych zainteresowanych stron do początku 2021 r. W odpowiedzi FDA dokonała kilku zmian w ostatecznej regule, aby lepiej odpowiadała obecnemu podejściu branżowemu do identyfikowalności żywności i harmonizuje punkty w łańcuchu dostaw, w których należy przechowywać zapisy.

Wg FDA dzięki takiej współpracy z przemysłem będzie ona w stanie szybciej i skuteczniej identyfikować pochodzenie i drogę przemieszczania się niektórych zanieczyszczonych produktów spożywczych, aby zapobiegać lub łagodzić epidemie chorób przenoszonych przez żywność, reagować na wiarygodne zagrożenia poważnymi niekorzystnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub śmiercią oraz minimalizować nadmierne wycofania, które dotyczą produktów żywnościowych, których to nie dotyczy.

Kluczowe cechy ostatecznej zasady obejmują:

– Krytyczne zdarzenia śledzenia – w określonych punktach łańcucha dostaw – takich jak zbiory, chłodzenie, wstępne pakowanie, przyjmowanie, przetwarzanie i wysyłka żywności FTL – wymagane są zapisy zawierające kluczowe elementy danych.

– Plan identyfikowalności – informacje niezbędne, aby pomóc organom regulacyjnym zrozumieć program identyfikowalności podmiotu. Obejmują one opis procedur stosowanych do prowadzenia wymaganych rejestrów, opisy procedur stosowanych do identyfikacji żywności na FTL, opisy sposobu przypisywania kodów partii identyfikowalności, punkt kontaktowy w przypadku pytań dotyczących planu identyfikowalności oraz mapę gospodarstwa.

– Wymagania dodatkowe – przechowywanie dokumentacji w formie oryginału w formie papierowej lub elektronicznej lub za zgodność z oryginałem; dostarczenie wymaganych dokumentów do FDA w ciągu 24 h od złożenia wniosku (lub w terminie, na który FDA wyraziła zgodę); oraz dostarczanie zapisów w elektronicznym arkuszu kalkulacyjnym, gdy jest to konieczne, aby pomóc FDA podczas wybuchu epidemii, wycofania lub innego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Źródło: FDA

https://www.federalregister.gov/public-inspection/2022-24417/requirements-for-additional-traceability-records-for-certain-foods

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn