Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Mimo pandemii produkcja pieczarek w Polsce wzrosła w 2020 roku

Kategoria: Biznes

W 2020 roku pieczarki w Polsce uprawiano na powierzchni 247 ha (+0,5% r/r), a zbiory wyniosły 340 tys. t (+1,5% r/r). Produkcja tych grzybów w Polsce wzrasta o około 1,5% rocznie. W 2021 roku trend wzrostowy powierzchni i zbiorów grzybów w Polsce prawdopodobnie będzie kontynuowany. W strukturze zagospodarowania pieczarek w Polsce dominuje eksport, a w kraju zużywa się tylko około 100 tys. t świeżych pieczarek, czyli mniej niż 1/3 produkcji. Przy czym polski import świeżych pieczarek nie jest znaczący. W 2020 roku sprowadziliśmy około 3,1 tys. t świeżych pieczarek, głownie z Niemiec (50%), Litwy (28%) i Niderlandów (18%).

Eksport świeżych pieczarek z Polski w 2020 r. wzrósł

Obrót świeżymi pieczarkami wewnątrz UE-27 wzrósł w 2020 r w stosunku do roku poprzedniego o 0,8% w ujęciu ilościowym i o ponad 4% w ujęciu wartościowym.

Według danych COMTRADE w 2020 r. Polska wyeksportowała 200,5 tys. t świeżych pieczarek tj. o 0,2% więcej r/r, co oznacza, że Polski eksport stanowił 32,3% światowego eksportu tego produktu i Polska utrzymała pierwszą pozycję w światowym eksporcie świeżych pieczarek. W 2020 r. do UE-28 trafiła większość polskich pieczarek, bo 83% eksportowanego wolumenu tj. 142,9 tys. ton. W 2020 r. głównym odbiorcą, mimo zaobserwowanego ponad 7% spadku wolumenu eksportu, pozostała Wielka Brytania do której wyeksportowano z Polski 50,5 tys. t tj. 25% całego polskiego eksportu pieczarek. Jednocześnie wartość eksportu spadła tylko o 2,7% r/r, ponieważ średnia cena eksportowa wzrosła z 1,76 EUR/kg do 1,85 EUR/kg tj. o prawie 5%. Jednocześnie Wielka Brytania pozostała drugim, po USA, największym importerem na świecie świeżych pieczarek, a Polska drugim (z 27% udziałem), po Irlandii (z 63% udziałem) dostawcą tego produktu na rynek brytyjski.

W tym czasie do 49,4 tys. t, czyli o 5,6% wzrósł polski eksport pieczarek do Niemiec, drugiego najważniejszego dla naszego kraju odbiorcy. Oznacza to, że do zachodniego sąsiada trafiło ponad 24,6% polskiego eksportu pieczarek. Wartość eksportu świeżych pieczarek do Niemiec wzrosła o 7,6% (do poziomu 93,2 mln EUR), a średnia cena w eksporcie wzrosła o 1,9% r/r (z 1,85 EUR/kg do 1,89 EUR/kg).

Eksport pieczarek do Francji, trzeciego głównego odbiorcy polskich pieczarek, utrzymał się na w miarę stabilnym poziomie, bo odnotowano tylko niecałe 0,5% spadku wolumenu eksportu (29,9 tys. t) i jednocześnie prawie 4% wzrostu wartości eksportu (52,3 mln EUR).

Duży spadek eksportu, w poprzednim pandemicznym roku zaobserwowano do Włoch, które w 2020 r. sprowadziły z Polski ponad 11% mniej pieczarek r/r tj. tylko 10,4 tys. t, czyli trochę ponad 5% polskiego eksportu.

W 2020 roku obserwowaliśmy duże przetasowania w strukturze odbiorców pieczarek z Polski. Znacznie ograniczony został eksport pieczarek do takich krajów, jak: Niderlandy (-9,6% r/r w ujęciu wolumenowym), Danii (-22%), Austrii (-10%), Rumunii (-45%), Kazachstanu (-34%), czy Białorusi (-77%). Jednocześnie wzrósł eksport do Grecji (o 8,4%), Bułgarii (o 12%), Czech (o 6%), Węgier (o 21,6%), Hiszpanii (o 9%) i Szwajcarii (o 8%).

Wielka Brytania już nie będzie pierwszym odbiorcą polskich pieczarek?

Według danych MF w pierwszym kwartale 2021 r. wyeksportowaliśmy z Polski 55,9 tys. t pieczarek za 96,6 mln EUR, co oznacza 2% spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu ilościowym i 1% wzrost wartości eksportu. Najwięcej pieczarek z Polski, bo ponad jedną czwartą, w tym okresie wysłano do Niemiec, które prześcignęły Wielką Brytanię, dotychczasowego głównego odbiorcę, zwiększając ilość zamówień o 1% do 14,5 tys. t i wartość o 11% do 25,4 mln EUR. Do Niemiec pieczarki w tym okresie były eksportowane po średniej cenie 1,76 EUR/kg, czyli o 7% taniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mimo utraty pozycji dominującego odbiorcy, to Wielka Brytania zaimportowała z Polski w pierwszym kwartale bieżącego roku o 6% więcej pieczarek (12,6 tys. t ) za 8% większą wartość ( 23,3 mln EUR). Do Wielkiej Brytanii pieczarki w tym okresie były eksportowane po średniej cenie 1,84 EUR/kg, czyli o 4% taniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie w tym samym czasie wzrósł eksport świeżych pieczarek do Francji o 7% (8,4 tys. t) ilościowo i 6% (14,9 mln EUR) wartościowo, po średniej cenie o 1% wyższej (1,77 EUR/kg) oraz do Szwecji i Holandii, odpowiednio (o 3% ilościowo i 6% wartościowo oraz 4% ilościowo i 13% wartościowo).

Co warte zaznaczenia, w pierwszym kwartale bieżącego roku znacznie zmniejszył się polski eksport pieczarek do Białorusi (67% ilościowo i 77% wartościowo) i Kazachstanu (57% ilościowo i 58% wartościowo).

Import pieczarek choć mało znaczący, to jeszcze zmalał

Mimo, że import pieczarek nigdy nie stanowił dla Polski znaczącej pozycji stanowiąc równowartość ok 1% eksportu, to w pierwszym kartele bieżącego roku nastąpił znaczny spadek ilości o 13% i wartości o 25% importu pieczarek do Polski. Największe spadki dotyczyły ograniczenia importu z Niemiec (o 70% ilościowo i 53% wartościowo), tak że w wyniku spadku importu z Niemiec, Litwa z 264 tonami swojego eksportu stała się, w omawianym okresie, główmy eksporterem pieczarek (53% całego importowanego na rynek Polski wolumenu).

Źródło: www.agronomist.pl

Wybierz obszar: Owoce i warzywa

Autor: BNP Paribas

BNP Paribas

Karolina Załuska
Analityk sektora rolno-spożywczego
Rynek owoców i warzyw

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn