Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Nieusuwalna etykieta czy nieusuwalna informacja o żywności? Mocowanie etykiety do opakowania – wyrok WSA

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

W wyniku kontroli IJHAR-S przeprowadzonej w 2019 r. zakwestionowany został sposób umocowania etykiety do opakowania środka spożywczego. Inspekcja uznała, że etykieta przymocowana do słoiczka gumką recepturką nie jest nieusuwalna, w związku z tym naruszone zostały przepisy Rozporządzenia 1169/2011[1], a na Firmę została nałożona kara pieniężna za wprowadzenie do obrotu partii produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

Firma nie zgodziła się ze sposobem interpretacji art. 13 ust 1. Rozporządzenia 1169/2011 przez Inspekcję i odwołała się od decyzji. W toku dalszego postępowania sprawa trafiła do WSA, który przychylił się do argumentów Firmy i uchylił zaskarżoną decyzję.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 […] obowiązkowe informacje na temat żywności muszą być umieszczone w widocznym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, wyraźnie czytelne oraz w stosownych przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem.

Błąd w interpretacji Inspekcji polegał na uznaniu, że pojęcie „etykiety” krzyżuje się z pojęciami „informacji na temat żywności” i „etykietowania”, podczas gdy pojęcie „etykiety” odnosi się do fizycznego nośnika informacji o produkcie, a pojęcie „informacji na temat żywności” i „etykietowania” odnoszą się do samych informacji i ich zamieszczania. Ponadto, Inspekcja błędnie uznała, że informacje na temat żywności muszą być dostępne dla konsumenta przez cały okres przydatności do spożycia.

Należy podkreślić, że w toku prowadzonych kontroli nie stwierdzono braku etykiety, jej uszkodzenia, lub braku wymaganych prawem informacji na temat żywności.

Zdaniem Sądu, o ile Inspekcja nie kwestionowała czytelności i wyrazistości etykiet, to zarzut, że nie mają one wymaganego prawem przymiotu nieusuwalności i nałożenie z tego tytułu kary pieniężnej – jest nadinterpretacją prawa.  

Sąd podzielił argumenty Firmy stwierdzając, że nieusuwalność – w stosownych przypadkach - dotyczy informacji a nie miejsca, na którym są zamieszczone. Zatem, rozszerzoną interpretację Inspekcji należy uznać za niedopuszczalną.

ZNACZENIE DLA FIRM

Wyrok ma szczególne znaczenie dla firm wprowadzających do obrotu żywność (w tym suplementy), w przypadku których etykieta jest przymocowana do opakowania w niestandardowy sposób np. sznurek, tasiemka, opaska, gumka recepturka itd.

Wyrok WSA potwierdza interpretację wybranych artykułów rozporządzenia 1169/2011, zgodnie z którą wymóg nieusuwalności odnosi się do informacji na temat żywności i rozszerzanie go w odniesieniu do etykiety stanowi nadinterpretację prawa.

  

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące znakowania i reklamy żywności w tym suplementów diety, lub jesteście w trakcie sporu z IJHAR-S lub PIS zapraszamy do kontaktu igifc@igifc.pl 


[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 

 

Wybierz temat: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Izabela Tańska

Izabela Tańska

Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGIFC

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.