Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe szybkie testy wykrywające zafałszowania produktów mięsnych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Fałszowanie składu produktów spożywczych poprzez naruszenie deklarowanej receptury stało się poważnym problemem. Chęć zysku skłania producentów do stosowania tańszych zamienników pierwotnych mieszanek mięsnych. Konsekwencje tych działań to dezinformacja konsumentów, łamanie norm religijnych i społecznych oraz zagrożenia dla zdrowia. Produkcja wyrobów mięsnych jest gałęzią przemysłu spożywczego, w której problemy związane z zafałszowaniem są najpoważniejsze, a ostatnie incydenty związane z wykorzystaniem nieautoryzowanych źródeł surowców wywołały znaczące reakcje społeczne. Spośród różnych stosowanych zamienników - dwa wymagają systematycznej kontroli.

  1. Potwierdzenie statusu halal, którego istotnym elementem jest kontrola braku celowo lub przypadkowo dodanej wieprzowiny, co jest pożądane wśród znacznej liczby konsumentów ze względów religijnych.
  2. W celu zastąpienia deklarowanych drogich rodzajów surowców mięsnych tańszymi alternatywami, na ogół stosuje się produkty drobiowe, przede wszystkim mięso z kurczaka.

Dlatego też wiele uwagi poświęca się narzędziom kontroli zafałszowanych produktów mięsnych wieprzowych i drobiowych, zarówno pod względem praktycznego monitorowania, jak i rozwoju nowych technik. Różnorodność metod stosowanych do rozwiązania tych problemów jest niezwykle szeroka i obejmuje identyfikację specyficznych biomarkerów uzyskanych metodą elektroforezy i chromatografii oraz ocenę cech składu surowców za pomocą mikroskopii i spektroskopii. Metody te są jednak niezwykle pracochłonne, charakteryzują się niską wydajnością i wymagają wysoko wykwalifikowanego personelu oraz drogiego sprzętu, który jest dostępny tylko dla ograniczonej liczby laboratoriów. Immunochemiczne metody analizy, takie jak test immunoenzymatyczny (ELISA) i test immunologiczny z przepływem bocznym (LFIA), są znacznie mniej wymagające pod względem oprzyrządowania i umiejętności, a selektywność przeciwciał jest często niewystarczająca, aby uzyskać jednoznaczny wniosek na temat gatunku stosowanych surowców.

Jak dotąd najczęściej stosowaną metodą kontrolowania składu surowcowego produktów spożywczych jest reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR), w tym real-time PCR, multiplex PCR itp. Wysoka czułość i wiarygodność wyników PCR to zalety tego podejścia. Jednak potrzeba ściśle ustalonych cykli temperaturowych i znaczne ryzyko błędów spowodowanych zanieczyszczeniem próbek w trakcie badania sprawia, że PCR nadaje się przede wszystkim do analizy laboratoryjnej. Innymi słowy, PCR nadaje się do potwierdzania wniosków, ale prostsze i bardziej mobilne metody wstępnego badania przesiewowego pozostają do ustalenia.

Odkrycie rosyjskich naukowców

Rosyjscy naukowcy z Research Centre of Biotechnology, A.N. Bach Institute of Biochemistry z Moskwy przedstawili niedawno w Molecules swoją, szybką metodę analizy.

Weryfikacja autentyczności produktów spożywczych jest niezbędna ze względu na wzrost liczby podrabianych produktów spożywczych zawierających mięso. Istniejące metody wykrywania mają szereg wad. Dlatego potrzebne są proste, tanie i czułe metody wykrywania różnych rodzajów mięsa. Rosyjscy naukowcy proponują szybką technikę pełnego cyklu do kontrolowania zafałszowania produktów mięsnych kurcząt lub świń, na którą składają się: 3 min ekstrakcja surowego DNA, 20 min amplifikacja polimerazy rekombinazy (RPA) w 39 °C i 10 min test (LFA).

Gen cytochromu B został użyty w opracowanym teście opartym na RPA do identyfikacji mięsa kurcząt i świń. Wybrane startery dostarczyły swoistego RPA bez nukleazy DNA i dodatkowej sondy oligonukleotydowej. W rezultacie RPA–LFA, oparte na zaprojektowanych starterach znakowanych fluoresceiną i biotyną, wykrywały do 0,2 pg całkowitego DNA na μL. Identyfikacje mięsa drobiowego i wieprzowego (RPA–LFA) z powodzeniem zastosowano do przetworzonych produktów mięsnych oraz do mięsa, które zostało poddane obróbce termicznej. Wyniki potwierdzono metodą PCR w czasie rzeczywistym. Ostatecznie opracowana analiza jest specyficzna i umożliwia wykrywanie zanieczyszczeń z mięsa wieprzowego i drobiowego z dużą dokładnością w mieszankach mięs surowych i przetworzonych.

Proponowana technika szybkiego pełnego cyklu mogłaby zostać zaadaptowana do uwierzytelniania innych produktów mięsnych. Metody te zachowują selektywność i czułość PCR do wykrywania kwasów nukleinowych, ale można je wdrożyć przy znacznym uproszczeniu działań operatora i minimalnym oprzyrządowaniu.

Biorąc pod uwagę ograniczenia istniejących metod, celem tego badania było zaproponowanie i scharakteryzowanie jednego protokołu kontroli wieprzowiny i kurczaka jako priorytetowych domieszek. Ten zintegrowany protokół łączy (a) proste i szybkie przygotowanie próbki; b) krótki etap amplifikacji z minimalną liczbą odczynników i manipulacji; oraz c) prostą rejestrację wyników testu, w tym możliwość jej zastosowania bez oprzyrządowania.

Źródło: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/22/6804


Zespół FoodFakty ustawicznie monitoruje rynek i wszystkie wykryte przypadki zafałszowań w EU oraz reszcie świata. Niezwłocznie rejestruje wszystkie produkty w bazie Probase360, a klienci bazy codziennie otrzymują alert z bieżacymi wycofaniami z rynku i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne i pogłębiać informacje o sytuacji w module analitycznym bazy.

Dowiedz się więcej o Strefie Managera i narzędziach ProBase360

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Food Fraud Przemysł mięsny

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.