Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena bezpieczeństwa EFSA enzymu spożywczego podpuszczki zawierającej chymozynę i pepsynę A z żołądka kóz ssących, jagniąt i cieląt

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

„Spożywczy preparat enzymatyczny” oznacza preparat składający się z co najmniej jednego enzymu spożywczego, do którego dodaje się substancje, takie jak dodatki do żywności lub inne składniki żywności, w celu ułatwienia ich przechowywania, sprzedaży, standaryzacji, rozcieńczania lub rozpuszczania.

Rozporządzeniem (WE) nr 1331/2008 ustanowiono unijne procedury oceny bezpieczeństwa i procedury wydawania zezwoleń na dodatki do żywności, enzymy spożywcze i środki aromatyzujące. Stosowanie enzymu spożywczego jest dozwolone wyłącznie w przypadku wykazania, że:

  • nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumenta przy proponowanym poziomie stosowania;
  • istnieje uzasadniona potrzeba technologiczna;
  • jego stosowanie nie wprowadza konsumenta w błąd.

Wszystkie enzymy spożywcze znajdujące się obecnie na rynku Unii Europejskiej i zamierzające pozostać na tym rynku, a także wszystkie nowe enzymy spożywcze podlegają ocenie bezpieczeństwa przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i zatwierdzeniu za pośrednictwem wspólnotowego wykazu UE.

Niniejsza opinia naukowa dotyczy wniosku Komisji Europejskiej o przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa spożywczego enzymu podpuszczki zwierzęcej składającej się z chymozyny i pepsyny A z żołądka Bos primigenius (bydło), Bubalus bubalis (bawół), Capra aegagrus hircus (koza) i Ovis baran (owca). Enzym przeznaczony jest do stosowania w przetwórstwie mleka do produkcji serów.

  • Dane toksykologiczne

Panel uznał, że dostarczono wystarczających informacji na temat pochodzenia zwierzęcego, historii jego bezpiecznego stosowania i spożycia oraz procesu produkcyjnego. W związku z tym zrezygnowano z konieczności przedstawienia danych toksykologicznych.

  • Alergenność

Potencjalna alergenność enzymu spożywczego zawierającego chymozynę i pepsynę A pochodzącego z trawieńca kóz ssących, jagniąt i cieląt, oceniana przez porównanie jego sekwencji aminokwasowej z sekwencją znanych alergenów, nie została uznana za istotną w tym przypadku.

Nie były dostępne żadne informacje na temat reakcji uczuleniowych po podaniu doustnym lub wywoływania reakcji na chymozynę i pepsynę A uzyskanych z trawieńca kóz ssących, jagniąt i cieląt objętych oceną.

Panel uznał, że prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych na ten enzym pokarmowy uzyskany z trawieńca ssących kóz, jagniąt i cieląt jest niskie.

  • Narażenie z dietą

Technologia ekstrakcji enzymów z trawieńca zwierzęcego oraz technologia wykorzystania podpuszczki zwierzęcej do produkcji sera pozostają takie same od tysięcy lat i pozostają głównym źródłem narażenia człowieka na enzym spożywczy. Ser i produkty uboczne produkcji sera były spożywane przez ludzi w Europie i wielu innych częściach świata od tysiącleci. Ponadto w niektórych krajach europejskich spożywa się żołądek przeżuwaczy, chociaż stanowi to jedynie niewielką część ogólnego narażenia na ten enzym spożywczy w UE. Zdaniem Panelu oszacowanie narażenia z dietą nie jest wymagane.

Na podstawie dostarczonych danych, pochodzenia enzymu spożywczego i historii jego bezpiecznego stosowania panel stwierdził, że podpuszczka enzymatyczna zawierająca chymozynę i pepsynę A uzyskana z żołądka kóz ssących, jagniąt i cieląt nie budzi obaw co do bezpieczeństwa w zamierzonych warunkach użytkowania.

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Przemysł mleczarski

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.