Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena bezpieczeństwa enzymu spożywczego ze szczepu Aspergillus Niger PEC

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Badany przez EFSA enzym spożywczy ma cztery deklarowane aktywności (endo-poligalakturonaza ((1→4) -α- d -galakturonanoglikanohydrolaza (endo-rozszczepianie); 3.2.1.15), pektynesteraza (pektynowa hydrolaza pektynowa; 3.1.1.11), liaza pektynowa ((1 →4)-6 - O -metylo-α- d - galakturonanoliaza; 4.2.2.10) i nieredukujący koniec α- l - arabinofuranozydazy (α - l -arabinofuranozyd nieredukujący koniec α- l - arabinofuranozydaza; 3.2.1.55) produkowany z niezmodyfikowanym genetycznie Aspergillus Niger PEC. Enzym jest wolny od żywych komórek organizmu odpowiedzialnego za jego produkcję. Przeznaczony jest do stosowania w produkcji napojów alkoholowych z owoców innych niż winogrona, przetwórstwie owoców i warzyw do produkcji soków oraz produkcji wina i octu winnego.

Oszacowano, że ekspozycja z dietą wynosi do 0,25 mg całkowitej stałej substancji organicznej/kg masy ciała (mc) dziennie w populacjach europejskich. Testy genotoksyczności nie wykazały zagrożenia bezpieczeństwa. Toksyczność ogólnoustrojową oceniano za pomocą 90-dniowego badania toksyczności doustnej po podaniu wielokrotnym u szczurów.

Poszukiwano podobieństwa sekwencji aminokwasowej enzymu spożywczego do znanych alergenów i znaleziono kilka dopasowań. Panel uznał, że w zamierzonych warunkach stosowania nie można wykluczyć ryzyka uczulenia i wywołania reakcji alergicznych przez narażenie z dietą, szczególnie w przypadku osób uczulonych na kilka alergenów pyłków lub papai.

Na podstawie dostarczonych danych stwierdzono, że substancja nie budziła obaw dotyczących bezpieczeństwa w zamierzonych warunkach stosowania.

Zalecane poziomy stosowania wg oceny EFSA:

Produkcja

Surowiec

Zalecany poziom stosowania (mg całkowitej stałej substancji organicznej/kg surowca)

Produkcja napojów alkoholowych z owoców innych niż winogrona

Owoce

0,9-5,9

Przetwórstwo owoców i warzyw do produkcji soków

Jabłko

0,9-5,9

Produkcja wina i octu winnego

Winogrona

0,7-5,5

Źródło: EFSA 

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Owoce i warzywa Przemysł napojowy

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn