Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena ryzyka środków aromatyzujących w żywności – konsultacje społeczne

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na wniosek Komisji Europejskiej EFSA opracował niedawno zaktualizowany dokument z wytycznymi naukowymi w sprawie danych wymaganych do oceny ryzyka środków aromatyzujących, które mają być stosowane w lub na środkach spożywczych. Dotyczy to wniosków o nowe zezwolenia, jak również o zmiany istniejących zezwoleń na środki aromatyzujące, składanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

W szczególności, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, ocena i zatwierdzenie są zawsze wymagane w odniesieniu do następujących rodzajów środków aromatyzujących do żywności przed wprowadzeniem ich do obrotu: substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, aromaty z procesu termicznego, prekursory smaku, inne środki aromatyzujące i materiały źródłowe.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu wytycznych rozpoczęły się 25 kwietnia 2022 r. w celu zebrania uwag od zainteresowanych stron. Więcej informacji na temat konsultacji społecznych

EFSA zaprasza zainteresowane strony do wymiany poglądów – spotkanie online odbędzie się 25 maja br.

EFSA zaprasza zainteresowane strony do wymiany poglądów na temat podejścia opracowanego w projekcie wytycznych naukowych, które opisują dane naukowe wymagane do oceny ryzyka związanego z aromatami do żywności. EFSA poszukuje komentarzy i informacji zwrotnych, które zostaną rozpatrzone przed sfinalizowaniem wytycznych.

Po spotkaniu EFSA opublikuje na swojej stronie internetowej krótkie podsumowanie dyskusji oraz prezentacje.

Rejestracja na spotkanie online potrwa do 19 maja br.

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych stron.

Przez cały okres rejestracji uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które chcieliby uzyskać odpowiedzi podczas spotkania.

Należy pamiętać, że rejestracja może zostać zamknięta po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników lub najpóźniej do 19 maja 2022 r. o godzinie 10:00 CET.

LINK: Rejestracja on-line

Źródło: EFSA

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn