Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rtęć w rybach i soli - zmiana NDP

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Przedmiot regulacji 

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2022/617 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 zmieniono najwyższe dopuszczalne poziomy rtęci w przypadku soli i ryb. W zależności od poszczególnych gatunków i rodzajów ryb, poziom ten został ustalony na innym, adekwatnym poziomie. Natomiast w przypadku rekinów i włócznika, ze względu na powiązane problemy zdrowotne, zdecydowano utrzymać NDP na dotychczasowym poziomie w oczekiwaniu na dalszy napływ danych, ocenę naukową i wiedzę na temat skuteczności zaleceń dotyczących konsumpcji w odniesieniu do ograniczenia narażenia. Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z Kodeksem Żywnościowym najwyższy dopuszczalny poziom rtęci w soli został ustalony na poziomie 0,1 mg/kg. W myśl przepisów rozporządzenia 2022/617, poziom ten został włączony do unijnego prawodawstwa jako oficjalnie obowiązujący NDP.

Okres przejściowy 

Ze względu na potencjalnie długi termin przydatności środków spożywczych, których dotyczą przepisy niniejszego rozporządzenia konieczne było wprowadzenie okresów przejściowych umożliwiających dostosowanie się do nowych przepisów.  Zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2022/617 „Środki spożywcze wymienione w załączniku, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostać w obrocie do daty minimalnej trwałości lub przydatności do spożycia”. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniam 3 maja 2022 r. 

Pełen tekst rozporządzenia 2022/617 dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0060.01.POL&toc=OJ:L:2022:115:TOC 

 ____________________________________________________________

Konsumenci żywności coraz częściej sięgają po produkty oznakowane rozpoznawalnymi symbolami certyfikacji. Stanowią one gwarancję wysokiej jakości produktu oraz jego szczególnych właściwości. Jakie są najpopularniejsze systemy certyfikacji? Kto może posługiwać się ich logo? Jakie są warunki przystąpienia do certyfikacji np. produkcji ekologicznej albo produktów bezglutenowych? Tego dowiesz się ze szkolenia „Jak prawidłowo certyfikować żywność?”! Link do zapisów dostępny jest pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-jak-prawidlowo-certyfikowac-zywnosc

Na gruncie prawa żywnościowego wyróżnić można kilka rodzajów szczególnych kategorii żywności. Żywność tego rodzaju wydaje się mieć zbliżony charakter do żywności certyfikowanej, jednakże różnica polega przede wszystkim na specyficznych uwarunkowaniach prawnych, które przypisane są do konkretnych kategorii żywności. Chcesz dowiedzieć się jakie akty prawne i przepisy mają zastosowanie w przypadku różnych rodzajów żywności np. suplementów diety, GMO, preparatów do początkowego żywienia niemowląt lub żywność wzbogacana? Zapisz się na szkolenie "Szczególne kategorie żywności - aspekty prawne"! Link do zapisów dostępny jest pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-szczegolne-kategorie-zywnosci-aspekty-prawne 

Wybierz obszar: Alert NDP Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.