Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Opublikowano rozporządzenie KE dot. najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W dniu 14 grudnia br. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Pełna treść rozporządzenia - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2040&qid=1608230773522&from=PL

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2022 r., a wejdzie w życie 3 stycznia 2021 r.

Przepis dotyczy herbat, herbatek ziołowych, herbat aromatyzowanych, suplementów diety, ziół.

Środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, które zostaną zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 lipca 2022 r., mogą pozostać w obrocie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Alkaloidy pirolizydynowe i ich toksyczność

Alkaloidy pirolizydynowe to pochodne pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin w celu ochrony przed roślinożercami. Związki te mogą występować w preparatach botanicznych przeznaczonych do użytku w artykułach spożywczych, herbacie, naparach czy suplementach diety, jak również w produktach pszczelarskich, takich jak miód i pyłek. Niektóre alkaloidy pirolizydynowe mogą powodować uszkodzenie wątroby u ludzi, natomiast liczne badania na zwierzętach wykazały potencjalne działanie genotoksyczne, mutagenne i rakotwórcze.

Źródło: EUR-lex

Wybierz obszar: Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.