Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

ORZECZENIE - Zawieszenie zatwierdzenia zakładu produkcyjnego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ukazał się interesujący wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 r. (II SA/Po 947/19) dotyczący zawieszenia zatwierdzenia zakładu produkcyjnego.

Wyrokiem tym oddalona została skarga na decyzję zawieszającą zatwierdzenie zakładu produkcyjnego podjętą na podstawie uprzedniej kontroli. Podstawą do wydania ww. decyzji był szereg stwierdzonych naruszeń, np. niezgodności strukturalno - higieniczne, brak ochrony przed dostępem szkodników, brak wyników badań w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych dla wyrobów gotowych oraz wymazów z powierzchni produkcyjnych, brak stosowania procedur systemu HACCP, brak możliwości śledzenia przychodu oraz rozchodu żywności, nieprawidłowe gospodarowanie ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego czy wprowadzanie żywności do obrotu bez etykiet. Dodatkowo, przeprowadzone badania mikrobiologiczne stwierdziły obecność bakterii Listeria monocytogenes.

Przedmiotowy wyrok WSA podtrzymuje zarówno zaskarżoną decyzję Organu, jak i dotychczasową linię orzeczniczą i wskazuje, że w przypadku, gdy kontrole przeprowadzane były prawidłowo (a więc kontrolowany „był podczas ich przeprowadzania obecny, podpisał protokoły kontroli, wpisując w miejscu uwag i zastrzeżeń - brak uwag”) wówczas „ustalenia ujęte w protokole kontroli stanowią podstawę do podjęcia dalszych czynności, w tym dokonania ocen, sporządzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych, wydania decyzji i sporządzenia informacji dla jednostek nadrzędnych, oraz do powiadomienia właściwego organu w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.”.

Dodatkowo, WSA stwierdził, że: rodzaj zastosowanej sankcji nie wymaga uprzedniego wyczerpania wszystkich możliwych dolegliwości a uzasadnione jest celem podejmowanych przez organ działań w przypadku wykrycia niezgodności, którym jest zapewnienie, że podmiot zastosuje środki zaradcze.”. Możliwe jest więc stosowanie dolegliwej sankcji (w tym przypadku zawieszenia zatwierdzenia zakładu) bez wykorzystania uprzednio innych, mniej dolegliwych możliwości, jeśli przemawia za tym zakres naruszenia oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego celu.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn