Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projekt rozporządzenia ws pobierania próbek

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Projekt zakłada m.in., że:

  • w § 4 dodaje się ust. 3 wprowadzający wyjątek od dzielenia pobieranej próbki na dwie części „jeżeli pobieranie próbek byłoby utrudnione z uwagi na niewielką ilość produktu”,
  • 8 zmienia się w ten sposób, że wymogi dotyczcące transportu i przechowywania wszystkich próbek „w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników powodujących zmianę właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych pobranej próbki” ma być ograniczony jedynie do sytuacji, gdy nie pobiera się wtórnika.
  • w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku niewielkiej ilości produktu dopuszczalne jest pobranie mniejszej ilości próbek niż przewidziano w dokumentach normalizacyjnych, jednak w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań.” (dotychczas takiego wyjątku nie było).

 

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Pełny tekst projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332900/katalog/12681352#12681352

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.