Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowa ustawa o agrofagach

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Przyjęto nową ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, która zastąpiła ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Co się zmieniło?

Przyjęcie nowej ustawy jest spowodowane wydaniem nowych unijnych rozporządzeń: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Nowym rozwiązaniem wprowadzanym projektowaną ustawą jest możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów. Obszary takie mogą mieć znaczenie dla ułatwienia eksportu towarów do państw trzecich. Proponuje się, aby obszar wolny od określonego agrofaga ustanawiał, w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, wojewoda, wskazując jednocześnie ograniczenia lub nakazy obowiązujące na takich obszarach w celu ograniczenia ryzyka introdukcji agrofaga, ze względu na który obszar taki został wyznaczony.

Organizacja oraz zasady funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, określone do tej pory w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zostały uregulowane przez odrębną ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ustawa weszła w życie 14 marca 2020 r.

Pełny tekst ustawy jest dostępny na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000424

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.