Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Orzeczenie ws kiełbasy białej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2020 r. (II SA/Bd 984/19) dotyczy zakazu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych z powodu obecności dodatków, które nie są dopuszczone do stosowania w danej kategorii żywności. Znajdziemy w nim także ciekawe rozważania na temat produktu: „kiełbasa biała”.

Wyrok ten utrzymuje w mocy decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu „mięsa mielonego garmażeryjnego wieprzowego z łopatki” oraz „kiełbasy białej” z powodu obecności dodatków, które nie są dopuszczone do stosowania dla kategorii surowy wyrób mięsny w rozumieniu rozporządzenia (WE) 853/2004.

Przedmiotowa sprawa dotyczy sytuacji, w której Strona pomimo prawomocnych wyroków WSA w Bydgoszczy, które jednoznacznie rozstrzygają kwalifikację "kiełbasy białej" oraz "mielonego garmażeryjnego wieprzowego z łopatki" do grupy surowych wyrobów mięsnych, nadal produkuje je w sposób niezgodny z przepisami prawa, wprowadzając jednocześnie konsumenta w błąd.

W omawianym wyroku WSA uznano, że „zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi […], ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. Zatem niewątpliwie Sąd był związany poglądami wyrażonymi w wyrokach tut. Sądu wydanych w sprawach II SA/Bd 1274/16 i II SA/Bd 578/18.”. A zatem kwalifikacja przedmiotowych produktów do konkretnej kategorii została przesądzona w poprzednich wyrokach, z zastrzeżeniem, że ustalenie to może stać się nieaktualne w przypadku zmiany technologii produkcji.

W odniesieniu do „kiełbasy białej” wskazano także, że: „nie może budzić wątpliwości, że kiełbasa surowa biała jest tradycyjnym polskim produktem, której owa surowość mięsa jest charakterystycznym dla tego produktu elementem. Dopuszczenie do stosowania tego rodzaju wyrobu azotynów jako środka konserwującego (peklującego) nie świadczy o przetworzeniu i nadal jest to surowy wyrób mięsny. Tym samym oczywiste z punktu widzenia zasad ochrony i uczciwej konkurencji oraz etykietowania produktów byłoby używanie określenia "kiełbasa surowa biała", jak również niejako skróconej wersji "kiełbasa biała" wyłącznie do takiego konkretnego rodzaju żywności”.

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.