Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Raport Data & Trends 2022 - statystyki i spostrzeżenia na temat unijnego przemysłu spożywczego

Kategoria: Biznes

Europejskie stowarzyszenie producentów żywności i napojów FoodDrinkEurope opublikowało raport „Data & Trends 2022”, w którym zawarto obszerne statystyki i spostrzeżenia na temat unijnego przemysłu spożywczego. Ta edycja raportu zawiera najnowsze dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, handlu żywnością i napojami między UE a Wielką Brytanią, oczekiwań konsumentów oraz spojrzenia na naszą przyszłość żywnościową.

Wkład w gospodarkę UE

Około 60% unijnego eksportu żywności i napojów jest przeznaczone na rynek unijny. Jednocześnie UE jest największym eksporterem produktów żywnościowych i napojów na świecie, z eksportem poza UE sięgającym 156 mld EUR i nadwyżką handlową w wysokości 73 mld EUR, wyprzedzając USA, Chiny, Brazylią i Indonezją. Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania są największymi w UE producentami żywności i napojów pod względem obrotów. UE zajmuje trzecie miejsce pod względem importu z reszty świata, po USA i Chinach, a przed Wielką Brytanią i Japonią.

Eksport żywności i napojów z UE do Wlk. Brytanii wyniósł 33,3 mld EUR w 2021 r. Wśród państw członkowskich UE, Irlandia ma zdecydowanie najsilniejsze powiązania handlowe z Wielką Brytanią. 33,1% irlandzkiego eksportu żywności i i napojów przeznaczonych dla Wielkiej Brytanii.

W przemyśle spożywczym w krajach UE zatrudnionych jest 4,6 mln osób, co generuje obroty w wysokości 1,1 bln EUR i 230 mld EUR wartości dodanej, co czyni go jednym z największych przemysłów wytwórczych w całej UE. A w połowie z 27 państw członkowskich unii przemysł spożywczy jest największym pracodawcą. Zatrudnienie w sektorze spożywczym jest stabilne, natomiast w sektorze napojów podąża za trendem produkcyjnym.

Sektory na poziomie UE

Przemysł spożywczy i napojów w UE jest zróżnicowany – od przetwórstwa owoców i warzyw, przez produkcję mleczarską po napojową. 5 głównych podsektorów (wyroby piekarnicze i mączne, produkty mięsne, produkty mleczne, napoje i kategoria "różne produkty spożywcze") reprezentuje ponad 85% wszystkich firm z branży spożywczej oraz generuje 3/4 całkowitego obrotu. MŚP (ponad 290 tys. firm) generują 40% obrotów przemysłu spożywczego i napojów zapewniają ponad połowę miejsc pracy w tym sektorze.

Łańcuch dostaw żywności

Rozległy łańcuch dostaw żywności w UE, od rolnictwa po środki produkcji do usług związanych z żywnością i napojami, zatrudnia 30,7 mln pracowników. Ogólna inflacja w styczniu 2022 r. do stycznia 2021 wyniosła +6%, a ceny w łańcuchu dostaw żywności w UE wzrosły następująco: produkcja rolna (+17%), ceny produkcji żywności (+15%), ceny konsumpcyjne żywności (+5%). Roczna inflacja energetyczna osiągnęła w styczniu 2022 roku 27%. W tym samym okresie znacznie wzrosły ceny opakowań - masa papierowa, papier i tektura +40%, plastik +38%, opakowania z tworzyw sztucznych i metali lekkich +16%.

Konsumpcja

W 2020 r. konsumenci w UE wydali 1 461 mld EUR, czyli 21,6% swojego budżetu, na żywność i napoje, kupowane w sklepach lub spożywane w restauracjach i kawiarniach.

Konsumpcja poza domem stanowi mniej niż 1/4 wydatków konsumentów na produkty spożywcze i napoje. Ten spadek w stosunku do roku poprzedniego można tłumaczyć zamknięciem punktów gastronomicznych z powodu pandemii COVID-19. We wszystkich państwach członkowskich udział całkowitych wydatków gospodarstw domowych na żywność i napoje wahał się od 17% do 32% (12% do 29%, jeśli wziąć pod uwagę tylko żywność i napoje zakupione w sklepach).

Krótkie łańcuchy dostaw (87%), poszanowanie lokalnej tradycji (81%), pozyskiwanie surowców ze znanych obszarów i znaki jakości (80%) są ważnymi czynnikami wpływającymi na zakup produktów spożywczych. 1 na 5 Europejczyków jest świadomy istnienia logo Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP), podczas gdy dwie trzecie rozpoznaje logo żywności ekologicznej. Większość Europejczyków postrzega, że produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego są produkowane z zastosowaniem lepszych praktyk ekologicznych (81%); są lepszej jakości i smaku (74%, 65%) i droższe niż inne produkty spożywcze (92%).

1 na 10 Europejczyków ma specjalne potrzeby dietetyczne: nietolerancję pokarmową (7%), deklaruje że jest weganem (2%) lub wegetarianem (3%) lub stosuje inny rodzaj diety (3%).

Innowacje i trendy konsumenckie

Czynniki napędzające innowacje można podzielić na 15 trendów, zgrupowanych wzdłuż pięciu osi, odpowiadających ogólnym oczekiwaniom konsumentów: przyjemność, zdrowie, fizyczność, wygoda i etyka. Przyjemność jest nadal głównym czynnikiem napędzającym innowacje w żywności (48,3%). W 2021 r. kategoria „napoje bezalkoholowe” pozostaje najbardziej dynamiczna pod względem innowacji. Wytrawne produkty mrożone znajdują się na drugim miejscu, podobnie jak w 2020 r. Kategoria produktów mlecznych również pozostaje na trzeciej pozycji w 2021 roku.

Zrównoważony rozwój

Przemysł spożywczy i napojów w UE emituje 85Mt CO2e rocznie (2015). Większość z tych emisji jest związana ze zużyciem energii.

Szacuje się, że 20% całkowitej żywności produkowanej każdego roku w UE jest tracona lub marnowana. Gospodarstwa domowe generują ponad połowę całkowitych odpadów żywnościowych w UE (47 mln. ton). W 2020 r. ponad 9% powierzchni rolnej UE było uprawianych ekologicznie, 2 punkty procentowe więcej niż w 2016 r. Austria prowadzi z 25,4% powierzchni rolnej uprawianej ekologicznie, a następnie są Estonia i Szwecja.

W UE 41% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych zostało poddane recyklingowi w 2019 r., o 8 punktów procentowych więcej niż w 2010 r. W 9 państwach członkowskich, ponad połowa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych została poddana recyklingowi.

Zapoznaj się z pełną wersją raportu

 

Źródło: https://www.fooddrinkeurope.eu/resource/data-trends-of-the-european-food-and-drink-industry-2022/

 

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.