Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Raport EFSA z wyników monitoringu pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych i innych substancji w żywych zwierzętach i produktach pochodzenia zwierzęcego za 2020

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

EFSA opublikowała raport podsumowujący dane z monitoringu wygenerowane w 2020 r. w ramach urzędowych działań kontrolnych na obecność pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych i niektórych substancji w żywych zwierzętach i produktach zwierzęcych w Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii.

Do Komisji Europejskiej przez 27 państw członkowskich UE oraz Islandię i Norwegię zgłoszonych zostało w sumie 620 758 próbek dla prawie 13 mln pojedynczych wyników analitycznych. Spośród tych próbek 331 789 próbek stanowiły próbki celowe, a 4259 próbek podejrzanych zgłoszono na podstawie dyrektywy Rady 96/23/WE Dodatkowo 2551 próbek pobrano przy imporcie, a 282 159 próbek zbadano w ramach programów opracowanych na podstawie ustawodawstwa krajowego.

Jakie wnioski można wyciągnąć z raportu?

Większość krajów spełniła minimalne wymagania dotyczące częstotliwości pobierania próbek określone w Dyrektywie Rady 96/23/WE oraz Decyzji Komisji 97/747/WE. Ogólnie rzecz biorąc, odsetek próbek niespełniających wymogów w 2020 r. (0,19%) był niższy w porównaniu z 2019 r. (0,30%), ale także w porównaniu z poprzednimi 11 latami (0,25%-0,37%). Ten sam ogólny wzór zaobserwowano w przypadku próbek docelowych w 2020 r. (0,27%) w porównaniu z poprzednimi 3 latami (0,30%-0,35%).

  • W porównaniu z wynikami z lat 2017, 2018 i 2019, w 2020 r. zmniejszyła się częstość wyników niezgodnych dla leków przeciwtarczycowych, sterydów i laktonów kwasu rezorcylowego.
  • W przypadku substancji zabronionych w porównaniu z 2019 r. częstość występowania niezgodności w 2020 r. była wyższa, choć niższa w porównaniu z 2017 i 2018 r.
  • W przypadku pierwiastków chemicznych (w tym metali) w porównaniu z 2017 i 2019 r. częstość występowania niezgodności w 2020 r. była niższa, choć wyższa w porównaniu z 2018 r. Spadki odnotowano dla środków odrobaczających, związków chloroorganicznych, związków fosforoorganicznych, barwników i „innych substancji” w porównaniu z wynikami z lat 2017, 2018 i 2019.
  • W przypadku leków przeciwkrwotocznych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), „innych substancji farmakologicznie czynnych” i mikotoksyn, w porównaniu z 2019 r. częstotliwość niezgodności była wyższa, a niższa w przypadku innych substancji i zanieczyszczeń środowiskowych.
  • W przypadku pozostałych grup substancji nie było znaczących różnic.

Spośród 331 789 próbek celowych w 888 (0,27%) wykazano niezgodności. W 9 z 12 badanych grup produktowych raportowano poziom niezgodności mniejszy niż 1%. Wyższy poziom niezgodności wskazano dla miodu (1,42%), dziczyzny hodowlanej (1,87%) oraz dziczyzny łownej (6,87%).

Zapoznaj się z pełną treścią raportu.

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.