Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Raport NIZP PZH-PIB: pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na rynku

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Raport opracowany przez ekspertów Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH – PIB przedstawia wyniki kontroli i monitoringu pozostałości pestycydów w żywności w Polsce w 2020 roku. Badaniom poddano łącznie 3246 próbek, co stanowi wzrost o 622 próbki w porównaniu z rokiem poprzednim. Próby były pobierane na różnych etapach obrotu, w tym w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowni, produkcji pierwotnej oraz przetwórstwa żywności. Ponad 2/3 badanych próbek stanowiły owoce i warzywa. Wzrost liczby próbek w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wyniósł 20,4% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 8,55 próbki.

Z badań wynika, że 67,1% badanych produktów pochodziło z Polski, 17,0% z innych państw członkowskich, a 13,8% z państw trzecich. Niemożliwe było ustalenie kraju pochodzenia 2,1% badanych produktów. Najczęściej badane były pozostałości 335 różnych pestycydów, średnio 222 pestycydy na jedną próbkę. W 46,33% próbek nie stwierdzono pozostałości żadnego pestycydu, a w 48,00% próbek stwierdzono pozostałości co najmniej jednego pestycydu na poziomie nie przekraczającym odpowiednich wartości NDP. W 5,67% próbek stwierdzono przekroczenie wartości NDP dla co najmniej jednego pestycydu. Po uwzględnieniu domyślnej niepewności równej 50%, niezgodne z wymaganiami uznano 3,45% próbek. Ostatecznie 96,55% próbek nie zawierało pozostałości lub zawierało pozostałość co najmniej jednego pestycydu, zgodnych z NDP.

W 2020 roku stwierdzono obecność pozostałości 146 pestycydów we wszystkich zbadanych próbkach, co stanowi spadek o 12,6% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak liczba wyników pozytywnych, tj. na poziomie równym bądź wyższym od odpowiedniej granicy oznaczalności (≥LOQ), wzrosła o 11,0% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost liczby wyników pozytywnych oraz liczby wyników przekraczających odpowiednie wartości NDP prawdopodobnie jest związany ze zwiększeniem liczby badanych próbek, rozszerzenia zakresu oznaczanych pestycydów, wdrażania do badań metod analitycznych z coraz niższymi granicami oznaczalności, a także zmienności losowej dotyczącej występowania.

Od redakcji: Raport EFSA za 2020

W naszym artykule opublikowanym w zeszłym roku "EFSA opublikowała coroczny raport dot. pestycydów w żywności" omówiliśmy kwestię stosowania pestycydów w produkcji żywności na poziomie danych z całej EU. Artykuł omawia raport EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) W raporcie podkreślono, że większość próbek żywności badanych i pochodzacych z UE zawiera pozostałości pestycydów poniżej dopuszczalnych poziomów.

Główne wskaźniki dla danych uśrednionych dla produktów pochodzących z EU ( z wyłaczeniem importowanych do EU)  to:

  • 41,3 % (z 50026 próbek) nie zawiera mierzalnych poziomów pozostałości.
  • 24,1 % (z j.w.) zawierało jedną lub więcej pozostałości w stężeniach niższych lub równych dozwolonym poziomom.
  • 1,6% (z j.w.) zawierało pozostałości przekraczające prawnie dopuszczalne maksimum, z których (0,9%) było niezgodnych.

 W raporcie polskim nie ma rozbicia na próbki pochodzenia krajowego oraz z importu 

Źródło: https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-potencjalnego-zagrozenia-zdrowia-konsumentow-wynikajacego-z-pozostalosci-pestycydow-w-zywnosci-dostepnej-na-polskim-rynku-w-roku-2020/

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.