Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Salmonella, E.coli O156, Listeria.m, Campylobacter - Rozkład źródeł chorób wywołanych zakażoną żywnością - Wspólny raport IFSAC – CDC, FDA, USDA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Od redakcji

W grudniu ubiegłego roku ukazał się obszerny raport z analizy wieloletnich danych (1998-2013) dotyczących zgłoszeń zachorowań spowodowanych szczepami Salmonella, Escherichia coli O156, Listeria monocytogenes oraz Campylobacter na obszarze USA.

Niniejszy raport mimo, że dotyczy rynku USA ze względu na jego szczegółowość i analizę źródeł pochodzenia zanieczyszczeń jest niezmiernie interesującym materiałem mogącym wzbogacić analizę ryzyka w Państwa przedsiębiorstwach, dlatego też postanowiliśmy przybliżyć jego najważniejsze elementy.

Metody zastosowane w raporcie zostały opracowane przez członków zespołu Interagency Food Safety Analytics Collaboration (IFSAC), który obejmował: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Służby ds. Bezpieczeństwa Żywności i Inspekcji (USDA-FSIS). Pełna wersję raportu można znaleźć na stronie http://www.cdc.gov/foodsafety/ifsac/index.html

Tło badania

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych około 9 milionów ludzi choruje, 56 000 jest hospitalizowanych, a 1300 umiera z powodu chorób przenoszonych przez żywność wywołanych przez patogeny. Szacunki te pomagają zrozumieć zakres tego publicznego problemu zdrowotnego. Jednakże, aby opracować skuteczne środki zapobiegawcze, trzeba zrozumieć jakie rodzaje żywności przyczyniają się do problemu.

Raport analizuje dane z zarejestrowanych epidemii dla czterech priorytetowych patogenów, Salmonelli, Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes i Campylobacter. Dane przeanalizowane pochodzą z 1043 epidemii chorób przenoszonych przez żywność, które miały miejsce od 1998 do 2013 r. i dla których każde potwierdzone lub podejrzewane domniemane źródło żywność mieści się w jednej zdefiniowanej wcześniej kategorii żywności. Żywność jest podzielona na kategorie przy użyciu systemu IFSAC stworzonego w celu klasyfikacji żywności w 17 kategoriach, które są ściśle powiązane z potrzebami klasyfikacji agencji regulujących spożycie w Stanach Zjednoczonych.

Salmonella - choroby pochodziły z wielu różnych pokarmów.

Choroby wywołane Salmonellą zostały szeroko przypisane wielu kategoriom żywności. Ponad 75% chorób przypisano siedmiu kategoriom żywności: Warzywa z nasionami (takie jak pomidory), jaja, kurczaki, inne produkty (takie jak orzechy), wieprzowina, wołowina i owoce.

E. coli O157 - choroby były najczęściej związane z roślinnymi uprawami warzyw (takimi jak warzywa liściaste) i wołowiną.

Ponad 75% chorób powiązano z tymi dwiema kategoriami.

Listeria monocytogenes - choroby były najczęściej związane z owocami i produktami mlecznymi.

Ponad 75% chorób przypisano do tych dwóch kategorii, ale rzadkość występowania ognisk Listeria monocytogenes sprawia, że ​​te szacunki są mniej wiarygodne niż te dla innych patogenów.

Campylobacter - choroby związane z produkatami innymi niż mleczne były najczęściej związane z kurczakami.

Prawie 80% chorób spowodowanych produktami innymi niż produkty nabiałowe zostało przypisanych kurczakom, innym owocom morza (takim jak skorupiaki), warzywom ziarnistym, surowym warzywom i innym mięsom/drobiem (takim jak jagnięcina lub kaczka).

Wpływ pochodzący z produktów mleczarskich nie został uwzględniony, ponieważ, większość przypadków Campylobacter przenoszonych przez tą żywność była związana z niepasteryzowanym mlekiem, które nie jest powszechnie spożywane i uznano, że nadmiernie reprezentują one produkty mleczarskie jako źródło choroby Campylobacter. Usunięcie chorób mlecznych z analiz podkreśla ważne źródło chorób z szeroko spożywanych pokarmów, takich jak mięso kurcząt.

Rezultaty szczegółowe

W sumie początkowej analizie poddano 2919 zidentyfikowanych ognisk, które miały miejsce od 1998 do 2013 roku i dla których potwierdzono lub podejrzewano jako przyczynę zachorowań szczepy Salmonella, E. coli O157, L. monocytogenes lub Campylobacter. Spośród nich wyłączono 88 ognisk z wieloma potwierdzonymi lub podejrzewanymi przyczynami. Ponadto wykluczono 1083 ognisk bez potwierdzonego lub podejrzewanego źródła żywności, 702 ognisk w przypadku których nie udało się przypisać kategorii żywności do jednej z 17 kategorii żywności, która była analizowana.

Powstały końcowy zbiór danych obejmował 1043 ognisk zachorowań, w których źródło potwierdzonej lub podejrzewanej żywności mogło zostać przypisane do jednej z 17 kategorii żywności. Ze względu na przyczyny zachorowań, grupa tych ognisk składała się z:

638 spowodowanych lub podejrzewanych o spowodowanie przez Salmonellę,

203 przez E. coli O157,

26 przez Listeria monocytogenes

176 przez Campylobacter

Ogólne wyniki.

Poniższy wykres przedstawia łączne wyniki dla wszystkich grup mikroorganizmów.

Podsumowanie – wyniki ogólne

 • Wyniki analiz oparte były na 638 ogniskach wywołanych lub podejrzewanych o wywołanie przez Salmonellę, 203 przez E. coli O157, 26 przez L. monocytogenes i 60 przez Campylobacter (po wykluczeniu ognisk z powodu produktów mlecznych);
 • Szacunkowo choroby spowodowane przez Salmonella i Campylobacter rozprzestrzeniały się znacznie częściej w różnych kategoriach żywności niż choroby wywołane przez E. coli O157 i L. monocytogenes; większość chorób związanych z dwoma ostatnimi patogenami przypisano dwóm kategoriom żywności;
 • W przypadku większości czynników chorobotwórczych przedziały wiarygodności pokrywają się dla kategorii z najwyższymi wartościami atrybutów, wskazując na brak statystycznie istotnych różnic między nimi.

Dane szczegółowe

Salmonella - Szacowany odsetek chorób (z 90% odsetkiem wiarygodności) w 2013 r., wykres w porządku malejącym, wartości przypisane do każdej z 17 kategorii żywności, w oparciu o wieloletnie dane zachorowań, * Stany Zjednoczone

Salmonella - Kluczowe wyniki

 • Ponad 75% chorób przypisano siedmiu kategoriom żywności: warzywa z ziarnami (takie jak pomidory), jaja, kurczak, inne produkty, wieprzowina, wołowina i owoce.
 • Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w szacowanych odsetkach atrybucji wśród większości kategorii żywności.

Escherichia coli O157- Szacunkowy odsetek chorób (z 90% odsetkiem wiarygodności) w 2013 r., w porządku malejącym, przypisanych do każdej z 17 kategorii żywności, w oparciu o dane wieloletnie, * Stany Zjednoczone

E. coli O157 - kluczowe wyniki

 • Osiemdziesiąt procent chorób wywołanych przez E. coli O157 przypisano uprawom i warzywnym (takim jak warzywa liściaste) oraz mięsu wołowemu.
 • Żadne choroby nie zostały przypisane do jaj, ziarna zbóż, olejów/ cukrów, innych owoców morza czy wieprzowiny.

Listeria monocytogenes - Szacowany odsetek chorób (z 90% przedziałami wiarygodności) w 2013 r., w malejącej kolejności, przypisanych do każdej z 17 kategorii żywności, w oparciu o dane wieloletnie, * Stany Zjednoczone

Listeria monocytogenes - kluczowe wyniki

 • Prawie 90% chorób przypisano do owoców oraz produktów mlecznych.
 • Przedziały wiarygodności dla kategorii owoców i produktów mleczarskich były dość szerokie, częściowo ze względu na niewielką liczbę ognisk epidemii (26). Przedziały wiarygodności zachodziły na siebie, a przedziały dla kategorii Owoce pokrywały się z tymi dla kategorii żywności o znacznie mniejszych szacunkowych wartościach udziału, takich jak kiełki.
 • Główna wartość szacunkowa dla owoców odzwierciedla wpływ pojedynczego dużego ogniska związanego z cyklopiami w 2011 roku.
 • Żadne choroby nie zostały przypisane do jaj, ryb, dziczyzny, ziarna zbóż, olejów/cukrów, innych mięs /drobiu, innych owoców morza lub warzyw nasiennych.

Campylobacter - szacowany odsetek chorób (z 90% odsetkiem wiarygodności) w 2013 r., w porządku malejącym, przypisanych do każdej z 16 kategorii żywności, w oparciu o wieloletnie dane o epidemiach, *  Stany Zjednoczone

Campylobacter -  Kluczowe wyniki

 • Prawie 80% chorób innych niż w wyniku konsumpcji nabiału przypisywano kurczakom, innym owocom morza, warzywom nasiennym, warzywom liściastym oraz innym mięsom/drobiu.
 • Nie zanotowano statystycznie istotnych różnic w szacowanych odsetkach atrybucji w przypadku większości kategorii żywności.
 • Nie przypisano żadnych chorób jajom, ziarnom ani kiełkom.
 • Procent atrybucji dla produktów mlecznych nie został przedstawiony częściowo dlatego, że większość bakterii Campylobacter związanych z żywnością była związana z niepasteryzowanym mlekiem, które nie jest powszechnie spożywane (nieskorygowany odsetek atrybucji wynosił 68,3% i był niższy niż 10% dla wszystkich innych kategorii żywności). Po pominięciu mleczarstwa skorygowany procent udziału kurczaka wzrósł z 9,3% do 29,2%.

Uwagi ogólne

Szacunków tych nie należy interpretować jako sugerujących, że wszystkie produkty żywnościowe w kategoriach są w równym stopniu narażone na przenoszenie patogenów. Należy również zachować ostrożność przy porównywaniu danych szacunkowych na przestrzeni lat, ponieważ zmniejszenie procentowe może być efektem nie tyle spadku liczby chorób przypisywanych tej żywności, a wzrostem liczby chorób przypisywanych innej żywności. Analizy pokazują względne zmiany procentowe, a nie bezwzględne zmiany w przypisywaniu konkretnej żywności. Dlatego zalecamy wykorzystanie tych wyników z innymi danymi naukowymi do podejmowania decyzji.

Dane te dotyczą również wyłącznie obszaru US, co może poprzez specyficzne zwyczaje żywieniowe istotnie wpływać na proporcje przyczyn zachorowań.

Źródło:

https://www.cdc.gov/foodsafety/pdfs/IFSAC-2013FoodborneillnessSourceEstimates-508.pdf 

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.