Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Stabilizacja występowania ognisk epidemii spowodowanych przez Salmonellę? -raport EFSA i ECDC

Pobierz materiały

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Według raportu za rok 2016 opublikowanego 13 grudnia przez EFSA (European Food Safety Authority) oraz ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ustabilizował się spadkowy trend przypadków występowania salmonellozy.

Jak wynika z raportu, przypadki występowania Salmonelli Enteritidis u ludzi w UE wzrosły od 2014 r. o 3%, natomiast w przypadku kur niosek częstotliwość występowania drobnoustroju zwiększyła się w tym samym okresie z 0,7% do 1,21%.

"Wzrost występowania ognisk S. Enteritidis wykazany przez zebrane przez nas dane jest niepokojący i przypomina nam, że ​​musimy zachować czujność" - powiedział Mike Catchpole, główny naukowiec ECDC. "Nawet przy wysokim poziomie świadomości i przy krajowych programach kontroli dla S Enteritidis istnieje potrzeba kontynuacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem na szczeblu państw członkowskich i UE"

Marta Hugas, dyrektor działu zagrożeń bilogicznych i zanieczyszczeń EFSA, powiedziała: "Spadek liczby występowania bakterii Salmonella był sukcesem w unijnym systemie bezpieczeństwa żywności w ciągu ostatnich 10 lat. Ostatnie ogniska choroby wywołane przez bakterie S. Enteritidis przyczyniły się do zmiany tej tendencji wśród ludzi i drobiu. Dalesze badania i kontrola przez właściwe organy będą miały kluczowe znaczenie dla zrozumienia przyczyn tego wzrostu."

W roku 2016 zgłoszono 94 530 przypadków salmonellozy u ludzi. S. Enteritidis - najbardziej rozpowszechniony typ Salmonelli, stanowił 59% wszystkich przypadków pochodzących z UE i w większości był związany ze spożywaniem jaj, produktów jajecznych oraz mięsa drobiowego.

Campylobacter i Listeria

Campylobacter, najczęściej zgłaszany patogen przenoszony przez żywność, wykryto wśród 246 307 osób, co stanowi wzrost o 6,1% w porównaniu z rokiem 2015. Pomimo dużej liczby przypadków śmiertelność była niska (0,03%). Poziomy występowania bakterii Campylobacter są szczególnie wysokie w mięsie kurcząt.

Zakażenia Listerią, które są na ogół groźniejsze, doprowadziły do ​​hospitalizacji 97% zgłoszonych przypadków. W 2016 r. liczba przypadków listeriozy stale rosła, przy 2 536 przypadkach (wzrost o 9,3%) i zgłoszono 247 zgonów. Większość zgonów dotyczyła osób w wieku powyżej 64 lat (wskaźnik śmiertelności 18,9%). Osoby w wieku powyżej 84 lat są szczególnie narażone na ryzyko (wskaźnik śmiertelności wynosi 26,1%). Listeria rzadko przekraczała prawne granice bezpieczeństwa w żywności gotowej do spożycia.

Wzrost liczby infekcji pokarmowych związanych z Salmonellą

4 786 ognisk chorób przenoszonych przez żywność zgłoszonych w 2016 r. stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2015 r. (4 362 ogniska), jednak liczba ta jest zbliżona do średniej liczby ognisk w UE w latach 2010-2016.
Liczba ognisk wywołanych przez Salmonellę rośnie. Z raportu wynika, że w 2016 r. S. Enteritidis spowodowała jedną na sześć epidemii chorób przenoszonych przez żywność.

Jak wskazuje raport bakterie Salmonelli były najczęstszą przyczyną wybuchów epidemii przenoszonych przez żywność (22,3%), co stanowi wzrost o 11,5% w porównaniu z rokiem 2015. Spowodowały one największą liczbę hospitalizacji (1 766, 45,6% wszystkich hospitalizowanych przypadków) i zgonów (10; 50% wszystkich zgonów w przypadkach epidamii).

Największa liczba przypadków wystąpienia epidemii spowodowana została przez Salmonellę, którą badania mikrobiologiczne żywności pozwoliły wykryć w jajach (1 882).

Cały raport: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2016

W załączeniu do pobrania infografika związana zwystępowaniem epidemii spowodowanch przez produkty spożywcze.

Autor: Jakub Ostaszewski

Wypełnij formularz w celu pobrania materiałów

  • * - pole obowiązkowe

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!

Facebook Twitter LinkedIn