Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Skumulowane ryzyko pozostałości pestycydów w żywności – oceny EFSA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Oceny - jedna uwzględniająca przewlekły wpływ na tarczycę, a druga ostry wpływ na układ nerwowy - są zwieńczeniem wieloletniej współpracy między EFSA a Holenderskim Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Dokumenty sfinalizowano po dwumiesięcznym okresie konsultacji, podczas którego EFSA otrzymała cenne informacje zwrotne od różnych zainteresowanych stron, w tym instytucji krajowych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń handlowych. W Brukseli odbyło się również spotkanie z zainteresowanymi stronami w celu wyjaśnienia metodologii i prezentacji wyników prac.

Oceny obejmujące wpływ pestycydów na inne narządy i funkcje organizmu zostaną przeprowadzone w nadchodzących latach. EFSA opracowuje obecnie wraz z Komisją Europejską kompleksowy plan ich realizacji.

Wnioski

Ogólny wniosek z obu ocen jest taki, że ryzyko konsumenckie wynikające ze skumulowanego narażenia przez dietę, z różnym stopniem pewności, jest poniżej progu, który uruchamiałby działania regulacyjne dla wszystkich grup populacji.

Substancje uwzględnione w ocenach zostały zidentyfikowane przez ekspertów EFSA ds. pestycydów przy użyciu specjalnie opracowanej metodologii klasyfikacji pestycydów na „kumulatywne grupy oceny” (CAG).

Unijne rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pestycydów w żywności (NDP) stanowi, że decyzje w sprawie NDP powinny uwzględniać skumulowane skutki stosowania pestycydów w momencie, gdy są dostępne metody oceny takich skutków. Ponadto rozporządzenie obejmujące wprowadzanie pestycydów do obrotu stanowi, że pestycydy nie powinny mieć szkodliwego wpływu - w tym łącznie - na ludzi.

Biorąc pod uwagę wszystkie niepewności zidentyfikowane przez ekspertów, w przypadku niedoczynności tarczycy, stwierdzono, że przy różnym stopniu pewności, łączne narażenie nie osiąga progu regulowania dla wszystkich rozważanych grup ludności. Pewność ta przekracza 99% dla wszystkich czterech populacji dorosłych, 95% dla populacji dzieci, 90% dla populacji małych dzieci. W przypadku hipertrofii komórek C, hiperpoplazji i neoplazji, ten sam wniosek został wyciągnięty z pewnością przekraczającą 99% dla wszystkich 10 populacji. Populacje te można uznać za reprezentatywne dla europejskich populacji o najwyższej podatności na potencjalne narażenie.

Biorąc pod uwagę wszystkie niepewności zidentyfikowane przez ekspertów dotyczące hamowania AChE mózgu i/lub erytrocytów, stwierdzono z różnym stopniem pewności, że skumulowane narażenie nie osiąga wartości progowych, które należy uwzględnić w przepisach dla wszystkich rozważanych grup ludności. Pewność ta przekracza 99% dla wszystkich czterech dorosłych populacji, 95% dla dwóch populacji dzieci, 90% dla populacji najmłodszych dzieci. W przypadku funkcjonalnych zmian układu nerwowego ten sam wniosek został wyciągnięty z pewnością przekraczającą 99% dla wszystkich dorosłych populacji oraz 95% dla populacji dzieci i wszystkich populacji dzieci najmłodszych. Populacje te można uznać za reprezentatywne dla populacji europejskich o wysokiej wrażliwości pod względem potencjału narażenia.

Poniżej linki do szczegółowych wyników oceny:

Charakterystyka skumulowanego ryzyka dietetycznego pestycydów, które mają przewlekły wpływ na tarczycę

Charakterystyka skumulowanego ryzyka dietetycznego pestycydów, które mają ostry wpływ na układ nerwowy

Źródło: https://www.efsa.europa.eu/en/news/pesticides-first-cumulative-risk-reports-published

Wybierz obszar: Badania żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.