Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Tańszy surowiec i większa konsumpcja przełożyły się na lepsze wyniki przetwórców mięsa w 2018 r.

Kategoria: Biznes

Wzrost popytu oraz niższe ceny surowca

W ubiegłym roku wzrósł popyt na mięso. Według szacunków Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, bilansowe spożycie na jednego mieszkańca wzrosło z 74,6kg do 76,5 kg, głównie ze względu na wzrost spożycia wieprzowiny z 38,2 kg do 40,0 kg. Zmiany popytu wraz z niższymi cenami surowca, istotnie wpłynęły na kondycję przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mięsa.

Wzrost rentowności firm produkujących wyroby z mięsa

Firmy działające pod PKD 10.13 (produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego) zwiększyły swoją rentowność. Według danych Pontinfo, rentowność aktywów trwałych (ROA) wśród firm zatrudniających ponad 9 osób, wzrosła z 8,05% w 2017 r. do 8,95% w 2018 r. a rentowność kapitału własnego (ROE) wzrosła jeszcze bardziej, z 15,75%% do 19,76%.

Co ważne, wskaźniki rentowności rosną trzeci rok z rzędu, odwrotnie niż wskaźniki rentowności firm zajmujących się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Względem poprzedniego roku wzrosła również stopa zysku netto (z 3,33% do 3,89%) oraz stopa zysku brutto (z 3,65% do 4,34%). Lepsze wyniki finansowe miały miejsce w warunkach wzrostu zadłużenia – wskaźnik zobowiązania/kapitał zwiększył się z 1,08 do 1,16, co miało wpływ między innymi na wskaźnik ROE. Wzrost zobowiązań wynikał głównie ze zmian zobowiązań krótkoterminowych. Zwiększyły się one aż o 77,8%, podczas gdy długoterminowe kredyty i pożyczki w sektorze wzrosły tylko o 0,5%.

Wzrost obrotów w branży

Rosną również obroty w branży – przychody ogółem sektora wzrosły o 3,6%, podczas gdy koszty ogółem o 2,9%, co jest kontynuacją trendów z poprzednich lat. Rozwojowi branży towarzyszy rosnąca konsolidacja – liczba podmiotów składających sprawozdanie F-01 była o 9% mniejsza niż rok wcześniej i o 17% mniejsza niż 5 lat temu.

Większe inwestycje

Polepszająca się sytuacja zachęciła do zwiększonych inwestycji. Wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła o 8,4% i wyniosła 924 mln zł. Jest to o 69,7% więcej niż pięć lat wcześniej. W branży regularnie rosną nie tylko inwestycje, ale i zapasy, których wartość w 2018 r. była o 13,0% większa w relacji rocznej i wyniosła 1,5 mld zł.

Przewidywane zmiany w wynikach finansowych w 2019 roku

W ubiegłym roku segment przetwórstwa mięsa charakteryzował się najwyższą rentownością w całym łańcuchu wartości sektora mięsa czerwonego. W 2019 r. wyniki finansowe mogą mocno się zmienić, ze względu na wzrost cen żywca i półtusz, co ma miejsce w niemalże całej Unii Europejskiej. Średnica cena surowca dla przetwórstwa w UE jest aktualnie wyższa o 21,9% niż rok wcześniej i wiele wskazuje na to, że może się ona utrzymać na tym poziomie w dłuższym okresie.

Źródło: agronomist.pl

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Łukasz Czech
Ekspert rynków rolnych
Rynek mięsa i jaj

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.