Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Usztywnianie (stiffening) łososia - PE głosuje ws. rezolucji

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Kontekst 

10 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski głosował nad projektem rezolucji w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących higieny w przypadku niektórych rodzajów mięsa, produktów rybołówstwa, produktów mlecznych i jaj (B9‑0211/2024). Projekt rezolucji zakładał odrzucenie proponowanych przez Komisję zmian rozporządzenia nr 853/2004, jednakże rezolucja nie została przez Parlamentarzystów przyjęta.

Jedną z najistotniejszych kwestii, której dotyczy nowelizacja rozporządzenia nr 853/2004 jest zmiana przepisów dotyczących usztywniania (ang. stiffening) łososia, które jest znanym od dziesięcioleci etapem produkcyjnym w przetwórstwie łososia wędzonego, mającym zapobiegać rozwojowi szkodliwych bakterii oraz zapewniającym zgodność z wymogami produkcyjnymi i zdrowotnymi. Proces ten ma również znaczący wpływ na jakość produktów. Usztywnianie łososia polega na tymczasowym obniżeniu temperatury przetworzonego (wędzonego lub marynowanego) filetu rybnego do temperatury od -2 do -14 °C, aby proces krojenia mechanicznego był łatwiejszy i wydajniejszy. 

Kluczowe zagadnienia 

Parlament Europejski odrzucił projekt rezolucji negującej projekt rozporządzenia delegowanego Komisji, który dotyczył m.in. usztywniania w czasie 96 godzin w przypadku wędzonego łososia. Jako argumenty przemawiające za odrzuceniem projektu rozporządzenia Komisji, wskazano m.in.:

-arbitralne ograniczenie okresu usztywniania i późniejszego krojenia do maksymalnie 96 godzin;

-nieuwzględnienie różnych praktyk i temperatur stosowanych w państwach członkowskich ani ich wpływu na bezpieczeństwo żywności;

-brak konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA);

-ryzyko utraty miejsc pracy na dużą skalę;

-niekorzystny wpływ na konkurencyjność i zrównoważony rozwój przetwórców ryb w Unii oraz wywieranie negatywnego wpływu na producentów ponad 50 % wędzonego łososia w Europie; 

-zagrożenie powstaniem niedoborów na rynku wewnętrznym, a w konsekwencji podniesieniem cen dla konsumentów;

-nieproporcjonalne marnowanie żywności. 

W związku z licznymi wątpliwościami wyrażonymi w rezolucji, Komisja miała zostać wezwana do przedłożenia nowego projektu aktu prawnego, uwzględniającego uwagi PE oraz opierającego się na danych naukowych i opinii EFSA. Nowy akt miałby uwzględniać w szczególności ryzyko związane ze wzrostem Listeria monocytogenes w rybach w zależności od temperatury przetwarzania i przechowywania; uwzględniać złożoność procesu usztywniania (wszystkie istotne czynniki i elementy oparte na doświadczeniach sektora, w tym aspekt wewnętrznych badań laboratoryjnych, logistykę i inne czynniki), a także zostać poparty rzetelnymi konsultacjami z zainteresowanymi stronami reprezentującymi cały unijny sektor przetwórstwa łososia. 

Pozostałe zagadnienia 

Oprócz kwestii związanych z podmrażaniem łososia, w ramach rezolucji podkreślono konieczność utrzymania obecnego oznakowania „WE” produktów pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzenia wystarczającego, długoterminowego okresu przejściowego wynoszącego co najmniej 10 lat w celu wdrożenia zmiany skrótu na „UE” w oznakowaniu, co umożliwiłoby różnym gałęziom przemysłu obsługującym produkty pochodzenia zwierzęcego dostosowanie się do narzuconych zmian. 

Projekt rezolucji został jednak przez posłow odrzucony w głosowaniu dnia 11 kwietnia 2024 r. 

Pełen tekst rezolucji dostępny jest pod adresem:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2024-0211_PL.html  

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Przemysł rybny

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.