Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nikotyna w przyprawach - tymczasowe NDP

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2024/451 z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości nikotyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni ustalono tymczasowe NDP dla nikotyny. Zmiana dotyczy rozporządzenia nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do  części A załącznika III określającego tymczasowe NDP dla substancji bez NDP zgodnie z dyrektywami 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG. 

Zakres regulacji 

Obecnie obowiązujące tymczasowe NDP nikotyny zostały ustalone na poziomie 0,3 mg/kg w przyprawach korowych, przyprawach korzeniowych lub kłączowych, przyprawach pączkowych, przyprawach ze słupków kwiatowych i przyprawach z osnówki nasiona. Dotychczasowe tymczasowe NDP ustalone było na poziomie 0,07 mg/kg w przyprawach korowych, przyprawach korzeniowych lub kłączowych, przyprawach pączkowych, przyprawach ze słupków kwiatowych i przyprawach z osnówki nasiona było ustanowione na mocy rozporządzenia 2023/377 i miało obowiązywać do dnia 22 lutego 2030 r. Natomiast w przypadku pozostałości nikotyny w przyprawach nasiennych i przyprawach owocowych dotychczas obowiązujące tymczasowe NDP ustalono na poziomie 0,05 mg/kg. Na podstawie przepisów rozporządzenia 2023/1536, limit ten miał obowiązywać również do dnia 22 lutego 2030 r. Przeprowadzona przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ocena ryzyka narażenia ostrego (krótkotrwałego) z dietą w odniesieniu do nikotyny w przyprawach oraz nowa ocena narażenia przewlekłego (długotrwałego) konsumentów europejskich wykazała brak ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia oraz ostrej dawki referencyjnej. W związku z tym Urząd przychylił się do proponowanych zmian uznając je za bezpieczne. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 lutego 2024 r. 

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400451 

Wybierz obszar: Alert NDP Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.