Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Substancje wzbogacające dodawane do żywności - nowe rozporządzenie

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Treść przepisów przepisów 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności określono:

-środki spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy i składniki mineralne; 

-poziomy lub maksymalne poziomy witamin i składników mineralnych; 

-wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych. 

Akt ten uchylił w całości dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. 

Ogólne zasady 

Zgodnie z § 2 niniejszego rozporządzenia, do tłuszczy (z wyjątkiem tłuszczów mlecznych), należy obowiązkowo dodawać następujące substancje: 

-witamina A – tak, aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 900 μg (3000 j m.), przy czym 1 μg retinolu = 3,33 j m. witaminy A;

-witamina D – tak, aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 7,5 μg (300 j m.), przy czym 1 μg cholekalcyferolu = 40 j.m. witaminy D. 

Oprócz tego, do soli przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi należy dodawać  jodek potasu lub jodan potasu, tak aby 100 g soli kuchennej zawierało 2,3 (±0,77) mg jodu, co odpowiada 30 (±10) mg jodku potasu lub 39 (±13) mg jodanu potasu w 1 kg soli kuchennej. 

Natomiast maksymalna ilość witamin i składników mineralnych zawarta w 100 g albo 100 ml środka spożywczego, albo w jednej porcji, jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 ml środka spożywczego, powinna wynosić nie więcej niż 50 % referencyjnych wartości spożycia określonych w odpowiednich przepisach. Wyjątek od tej zasady stanowią foliany i witamina C, gdzie ze względu na straty zachodzące podczas procesu przygotowywania żywności, dopuszczalna maksymalna ilość w 100 g albo 100 ml środka spożywczego, albo w jednej porcji (jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 ml środka spożywczego), została ustalona na poziomie nie większym  niż 100 % referencyjnych wartości spożycia określonych. Oprócz tego, minimalna ilość witamin i składników mineralnych zawarta w 100 g albo 100 ml środka spożywczego, albo w przeliczeniu na porcję, jeżeli dane opakowanie zawiera wyłącznie jedną porcję, powinna być równa ilości znaczącej, zdefiniowanej w przepisach rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

 

Zakazane substancje 

W załączniku do rozporządzenia ustanowiono wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych. Wśród nich znalazły się takie substancje jak m.in.:

1) chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny;

2) DMAA;

3) ewodiamina;

4) grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs);

5) higenamina;

6) hordenina;

7) ibutamoren (MK-677);

8) pankreatyna;

9) pieprz metystynowy (Piper methysticum);

10) świerzbiec właściwy (Mucuna pruriens).

Zakres stosowania 

Przepisy rozporządzenia nie będą miały jednak zastosowania do wprowadzanych do obrotu w Polsce wzbogaconych środków spożywczych znajdujących się w obrocie w państwach członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Okresy przejściowe 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (20 marca 2024 r.), tj. dnia 5 kwietnia 2024 r. Jednakże środki spożywcze zawierające substancje inne niż witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do rozporządzenia, wprowadzone do obrotu na terytorium Polski przed 5 kwietnia 2024 r. mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000420/O/D20240420.pdf 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.