Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Uwaga na wyroby do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych z dodatkiem bambusa

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Jaki powinien być skład materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 12 z 15.1.2011, str. 1, z późn. zm.), mogą być one produkowane wyłącznie z dozwolonych substancji wyjściowych, takich jak monomery, oraz z dopuszczonych dodatków.

Unijny wykaz substancji, które można stosować w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, został określony w załączniku I do tego rozporządzenia. Wykaz ten zawiera około 900 różnych substancji, ale nie obejmuje bambusa i wielu podobnych materiałów pochodzenia roślinnego.

Stosowanie innych składników niż wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011 do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie art. 9-11 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338
z 13.11.2004, str. 4).

Z czego  produkuje się  materiały i wyroby do kontaktu z żywnością:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu
z żywnością mogą być wykonane z różnych materiałów m. in.:

  • z tworzyw sztucznych z dozwolonych substancji wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011,
  • z bambusa (bez dodatku tworzywa sztucznego).  

Natomiast – na podstawie przepisów ww.  rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 – materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych nie mogą mieć innych dodatków (składników) takich jak mielony lub sproszkowany bambus oraz inne składniki roślinne takie jak kukurydza i inne substancje roślinne (np. włókna traw, ryż, konopie). Składniki takie są niedozwolone do stosowania w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a produkty zawierające te składniki należy traktować jako nielegalne.

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością zawierające nielegalne składniki nie powinny znajdować się w obrocie. 

Ponadto ww. produkty zawierające mielony lub sproszkowany bambus lub inne substancje roślinne są fałszywie reklamowane k jako „naturalne”, „organiczne”, „przyjazne dla środowiska” lub „nadające się do recyklingu”, podczas gdy nie nadają się do recyklingu,
ani kompostowania. W związku z tym taka reklama i prezentacja wprowadza konsumentów w błąd.

Działania kontrolne

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi UE rozpoczęła akcję kontrolną dotyczącą materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, importowanych z państw trzecich, zawierających niedozwolony składnik – mielony lub sproszkowany bambus.

Akcja kontrolna rozpoczęła się ze względu na liczne w ostatnim czasie powiadomienia w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) związane z przekroczeniami limitów migracji melaminy i formaldehydu do żywności z wyrobów zawierających w swoim składzie mielony lub sproszkowany bambus, szczególnie przeznaczonych dla niemowląt i dzieci. Produkty te pochodziły z krajów trzecich -
głównie z Chin.

W tej europejskiej akcji kontrolnej biorą udział organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach czynności kontrolnych zwracają szczególną uwagę na skład importowanych z państw trzecich i wprowadzanych do obrotu w Polsce materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz z bambusa. Zakres działań administracyjnych obejmuje wnikliwą analizę dokumentacji towarzyszącej tym towarom, a w przypadku stwierdzenia niezgodności wycofanie produktów z obrotu.

Ponadto w ramach tych działań prowadzone są rutynowe kontrole w ramach nadzoru bieżącego rynku w Polsce.  Dotyczy to również produktów wprowadzanych do obrotu.

Źródło: GIS

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Główny Inspektorat Sanitarny

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.