Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Węglowodory olejów mineralnych w żywności – opinia EFSA skierowana do konsultacji

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Eksperci EFSA wstępnie doszli do wniosku, że węglowodory nasycone olejów mineralnych (MOSH) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Potwierdzili również, że niektóre substancje z grupy tzw. węglowodory aromatyczne olejów mineralnych (MOAH) mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Oto niektóre z wniosków zawartych w projekcie opinii naukowej, która została skierowana do konsultacji społecznych związanych z aktualizacją poprzedniej oceny ryzyka EFSA dotyczącej węglowodorów olejów mineralnych w żywności.

Węglowodory olejów mineralnych (MOH) obejmują szeroką gamę związków chemicznych otrzymywanych głównie z destylacji i rafinacji ropy naftowej. Są one podzielone na dwie główne grupy określane jako MOSH i MOAH.

„W przypadku MOSH zaobserwowano niekorzystny wpływ na wątrobę u określonego szczepu szczurów, ale dowody sugerują, że te skutki nie dotyczą ludzi. Dlatego mogliśmy wykluczyć ryzyko dla zdrowia publicznego” – powiedział James Kevin Chipman, przewodniczący grupy roboczej ds. MOH.

Eksperci przyjrzeli się również dwóm różnym typom MOAH i doszli do wniosku, że jeden z nich może zawierać substancje genotoksyczne, które mogą uszkadzać DNA w komórkach i powodować raka. Dla takich genotoksyn nie jest możliwe ustalenie bezpiecznego poziomu.

Niewiele informacji na temat występowania MOAH w żywności jest dostępnych, więc eksperci pracowali nad dwoma różnymi scenariuszami prognostycznymi, z których oba wskazywały na możliwy problem zdrowotny przy zastosowaniu podejścia marginesu narażenia.

Węglowodory olejów mineralnych w żywności

MOH może dostać się do żywności na wiele sposobów – poprzez zanieczyszczenie środowiska, stosowanie smarów do maszyn, środków antyadhezyjnych, substancji pomocniczych w przetwórstwie, dodatków do żywności lub pasz oraz migracji z materiałów mających kontakt z żywnością. Wykrywane są w różnych produktach spożywczych, które zazwyczaj zawierają wyższy poziom MOSH niż MOAH. Najwyższe poziomy MOH stwierdzono w olejach roślinnych, a najwyższe narażenie oszacowano dla młodych ludzi, zwłaszcza niemowląt, które były karmione wyłącznie mieszanką dla niemowląt zawierającą wysoki poziom MOSH.

Zalecenia

Eksperci EFSA zalecili przeprowadzenie dalszych badań w celu ilościowego określenia obecności MOAH w żywności oraz zebranie danych dotyczących toksyczności w celu lepszej oceny stwarzanych przez nie zagrożeń. Dla MOSH ważne jest, aby dalej badać możliwe długoterminowe skutki dla zdrowia ludzkiego. 

Konsultacje społeczne i co dalej?

Uwagi można przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. – LINK

Następnie opinie naukowe EFSA pomogą Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE rozważyć podjęcie działań w zakresie zarządzania ryzykiem. 

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.