Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok TSUE w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego zakażonego Salmonellą Kentucky i Infantis

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) orzekł, że Państwowy Urząd ds. Żywności i Weterynarii na Litwie (SFVS) słusznie zajął stanowisko w obronie interesu publicznego w sprawie przeciwko firmie Romega UAB, której SFVS nałożył grzywnę i nakaz wycofania oraz zakazał sprzedaży mięsa drobiowego z powodu rodzaju salmonelli, która nie jest wymieniona w rozporządzeniu UE.

Polska w tle incydentu

W 2018 r. litewski urząd SFVS skontrolował mięso drobiowe sprowadzane z Polski i po wykryciu drobnoustroju chorobotwórczego Salmonella Kentucky zakazał jego wprowadzania do obrotu i nałożył na firmę Romega UAB karę pieniężną w wysokości 540 EUR.

W 2019 r. w mięsie drobiowym sprowadzonym również przez Romega UAB wykryto inny rodzaj drobnoustroju chorobotwórczego - Salmonella Infantis. Firmie ponownie zakazano sprzedaży tych produktów.

UAB Romega nie zgodziła się z nałożonymi sankcjami i złożyła skargę do sądu, domagając się uchylenia decyzji wydanych przez SFVS i wystąpiła do TSUE o wyjaśnienia. Firma argumentowała to tym, że rozporządzenie UE nie wymienia nazw wszystkich zakazanych mikroorganizmów, aby mięso z tymi właśnie wykrytymi bakteriami Salmonella nie mogło być przedmiotem handlu.

Stanowisko SFVS

„Istnieje ponad 100 serotypów Salmonelli, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ale nie wszystkie z nich są wymienione w prawodawstwie UE. Jednoznacznie, każdy rodzaj Salmonelli stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Chociaż firma próbowała odwołać się od faktu, że Rozporządzenie nie wymienia szczegółowo bakterii znajdujących się w importowanym przez nią mięsie, sąd UE wyjaśnił, że należy przestrzegać kryterium racjonalności i że do konsumentów musi docierać tylko bezpieczna żywność. Nie poszliśmy i nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa żywności. To orzeczenie TSUE tylko potwierdziło, że mamy rację. Jednocześnie chciałbym podziękować kolegom z Wydziału Promocji Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS, którzy wspólnie reprezentowali państwo litewskie i oczywiście cały zespół odpowiedzialny za tę ważną sprawę” - skomentował dyrektor SFVS Mantas Staškevičius.

Kres sporu – TSUE uznał, że rodzaj drobnoustroju niezawarty w rozporządzeniu nie ma znaczenia

To nie była to jedyna firma, która zakwestionowała decyzje SFVS dotyczące obecności Salmonelli Kentucky i Salmonelli Infantis w świeżym mięsie. Po wielu latach sporów z importerami kurczaków interpretacja TSUE położyła jednak kres tym sporom.

Chociaż kryteria mikrobiologiczne zawarte w Rozporządzeniu 2073/2005 dotyczą tylko niektórych patogenów, to prawo stanowi, że organ przy analizie żywności nie musi ograniczać się do sprawdzenia, czy obecne są tylko te mikroorganizmy.

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że przepisy należy interpretować w ten sposób, że organ krajowy może uznać świeże mięso drobiowe za niebezpieczne, jeśli zostaną wykryte patogenne mikroorganizmy inne niż dwa rodzaje Salmonelli wymienione w rozporządzeniu UE.

Źródło: https://vmvt.lt/naujienos/vmvt-apgyne-savo-pozicija-es-teisingumo-teisme-del-draudimo-prekiauti-nesaugia-paukstiena

https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/3559209a-abac-11eb-927e-01aa75ed71a1

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Przemysł mięsny

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.