Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zespół do spraw roślin zielarskich – nowy ministerialny organ. Składniki żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[1] został powołany Zespół do spraw roślin zielarskich.

Będzie on organem pomocniczym Ministra. Biorąc pod uwagę fakt, że członkiem Zespołu jest między innymi dyrektor departamentu odpowiedzialnego za rolnictwo ekologiczne i jakość żywności – prace, uchwały, stanowiska i opinie tego Zespołu mogą mieć duże znaczenie dla branży spożywczej (w tym suplementowej). Członkiem Zespołu jest także przedstawiciel GIS.

Jednym z zadań Zespołu będzie dopuszczanie do obrotu i rejestr produktów zielarskich.

Do zadań Zespołu będą należeć również następujące zagadnienia:

  • hodowla, uprawa i ochrona roślin zielarskich,
  • przetwórstwo i rynek produktów zielarskich,
  • określanie kierunków badań naukowych i innowacji w zielarstwie oraz wspieranie edukacji,
  • integracja środowiska zielarskiego.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach inne osoby, niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych oraz organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych, których wiedza może być przydatna do realizacji zadań Zespołu.

Zarządzenie weszło w życie 15 kwietnia 2022 r.

 

Bazując na licznych zapytaniach dotyczących składu, kategorii, oznakowania i wprowadzania do obrotu herbatek ziołowych opracowaliśmy wyjątkowy program webinaru, który odbędzie się 20 września: HERBATKI ZIOŁOWE - Skład, kategoria, jakość składników, znakowanie, nazewnictwo, reklama, wprowadzanie do obrotu. Szczegóły wkrótce.

Źródła:

[1] Zarządzenie Nr 16 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw roślin zielarskich (Dz. Urz. MRiRW z 2022 r. poz. 18).

 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: IGI FOOD LAW Sp. z o.o.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn