Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rada UE planuje wprowadzić system znakowania żywności uwzględniający dobrostan zwierząt

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Dobrostan zwierząt stanowi coraz częściej przedmiot debaty w krajach członkowskich UE. Z prowadzonych badań wynika, że dla konsumentów europejskich nie jest obojętne to w jakich warunkach hodowane są zwierzęta oraz, że popierają poprawę dobrostanu zwierząt przeznaczonych na żywność. 

Dnia 15 grudnia 2020 r. Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wyznaczyła kierunek dla nowego, całościowego systemu znakowania żywności, którego celem jest informowanie konsumentów o poziomie dobrostanu zwierząt na przestrzeni całego cyklu hodowlanego, włączając w to zarówno transport jak i ubój. Nowy system miałby objąć wszystkie gatunki zwierząt. Państwa członkowskie tym samym wskazały nowy kierunek rozwoju produkcji zwierzęcej, która w przyszłości zmierzać będzie do poprawy warunków bytowych zwierząt gospodarskich oraz ich lepszego traktowania. 

Najważniejszym elementem nowego planu jest umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji, uwzględniających dobrostan zwierząt, od których lub z których został wytworzony dany produkt. Ma to być możliwe dzięki systemowi znakowania żywności uwzględniającemu dobrostan zwierząt w całym cyklu hodowlanym. W założeniach, takie znakowanie ma być zbliżone do systemu znanego ze znakowania jaj, gdzie każdej cyfrze przyporządkowuje się rodzaj hodowli z jakiej pochodzą jaja. I tak „0” oznacza się jaja najwyższej jakości, z hodowli ekologicznej, „1” wolny wybieg, „2” ściółkowy, a „3” jaja pochodzące od kur z chowu klatkowego, które całe życie spędzają w klatce. Podobne oznaczenia miałyby zostać wprowadzone w odniesieniu do wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Wprowadzenie takiego systemu znakowania ma za zdanie z jednej strony dostarczyć konsumentowi rzetelnych informacji oraz poprawić dobrostan zwierząt, ale również promować tych rolników, którzy podejmują zwiększone wysiłki w zakresie dbałości o warunki chowu zwierząt. W konsekwencji, takie znakowanie zmierzałoby do wynagradzania wyższych kosztów ponoszonych przez rolników w związku z zapewnianiem zwierzętom lepszych warunków bytowych oraz poprawy rentowności produkcji tego rodzaju. 

Zachęcanie rolników do podnoszenia dobrostanu zwierząt ponad niezbędne gwarantowane przepisami minimum stanowi ważny element strategii „Od pola do stołu”, której nadrzędnym celem jest zrównoważona produkcja żywności. Więcej na temat strategii „Od pola do stołu” dowiesz się tutaj:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200519STO79425/stworzenie-zrownowazonego-systemu-zywnosciowego-strategia-ue 

Więcej na temat specjalnego sprawozdania nr 31/2018 z dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej znajdziesz pod adresem: 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/pl/ 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe Przemysł mięsny Przemysł mleczarski

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.