Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rynek żywności ekologicznej w Unii Europejskiej

Kategoria: Biznes

Rozwój rynku żywności ekologicznej w Unii Europejskiej charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką wzrostu. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Biura Analiz PE[1], wartość sprzedaży produkcji ekologicznej w UE w roku 2016 zwiększyła się 47,7% w stosunku do roku 2012 (20,8 mld euro vs 30,7 mld euro). W tym samym okresie powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła o 18,7%.

Światowy rynek żywności ekologicznej w roku 2015 został wyceniony na 77,4 mld dolarów, co oznacza niemal czterokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2000[2]. Największym konsumentem ekożywności są Stany Zjednoczone (38,9 mld euro) oraz Unia Europejska (30,7 mld euro), w której ponad połowa konsumpcji żywności ekologicznej ma miejsce wyłącznie w dwóch państwach: w Niemczech oraz we Francji (wartość rynku to odpowiednio 9,5 mld euro oraz 6,7 mld euro). Natomiast godnie z przewidywaniami Grand View Research, Inc światowy rynek ekologicznej żywności i napojów w roku 2025 osiągnie 320,5 mld dolarów.

grafika 1

Warunkiem dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologicznego jest wzrost popytu na produkty organiczne. Liderami w konsumpcji żywności ekologicznej w przeliczeniu na osobę są Szwajcarzy, którzy rocznie na ten cel przeznaczali 274 euro. Natomiast statystyczny Kowalski na żywność ekologiczną wydał w skali roku około 4 euro[3], co znacząco odbiega od europejskiej średniej 

grafika 2, źródło: Atlas rolny. Dokąd zmierza wspólna polityka rolna, s. 28

W Polsce rozwój rolnictwa ekologicznego w ostatnich latach uległ zahamowaniu. Wbrew ogólnoeuropejskiemu trendowi, skala produkcji ekologicznej w ostatnich latach malała (zobacz: Raport NIK >>link<<). Jednocześnie NIK wskazuje, że Polska posiada duży potencjał w zakresie rolnictwa ekologicznego. W rozwijaniu się rynku rolnictwa ekologiczne pomóc mają zmiany w przepisach unijnych. Doprecyzowują one zagadnienia, które jak dotąd nie stanowiły przedmiotu regulacji oraz ułatwiają rolnikom podjęcie działalności na rynku ekologicznym np. poprzez możliwość grupowego certyfikowania oraz szereg innych nowelizacji, których analiza stanowić będzie temat kolejnych artykułów z cyklu „Zmiany w rolnictwie ekologicznym”.

Żródła:

[1] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180404STO00909/infografika-nowe-surowsze-zasady-dla-zywnosci-ekologicznej-w-ue|
[2] T. Hermaniuk, Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, HANDEL WEWNĘTRZNY 2018;2(373):189-199, s 190. link
[3] https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-zywnosci-ekologicznej-w-polsce-w-2017-r,40373

grafika 2. https://pl.boell.org/sites/default/files/atlas_rolny_strony_maly.pdf

grafika 1. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180404STO00909/infografika-nowe-surowsze-zasady-dla-zywnosci-ekologicznej-w-ue

 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie, gdzie w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego.

kontakt: m.wolska@doktorant.inp.pan.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.