Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Santander AGROskop kwiecień 2022: mięso

Kategoria: Biznes

Przewidywany spadek produkcji wołowiny w UE…

Produkcja wołowiny od 2019 r. pozostaje w trendzie spadkowym i według Komisji Europejskiej również w 2022 r. obniży się. Wskazuje na to badanie pogłowia, zrealizowane pod koniec 2021 r. Wykazało ono spadek liczby krów mamek o 245 tys. szt. (-2,3%). Równolegle stado krów mlecznych skurczyło się o 320 tys. szt., tj. o 1,5% r/r. Z drugiej strony odnotowano wzrost pogłowia byków w wieku 1-2 lata, które trafią na rynek w tym roku. Jednak nie powinno to mieć decydującego wpływu na kierunek zmian produkcji mięsa. KE prognozuje, że unijna produkcja wołowiny w 2022 r. będzie niższa o 0,9% i wyniesie 7 028 tys. t. Realizacja tej prognozy oznacza w praktyce redukcję produkcji w UE o prawie 300 tys. t w relacji do roku 2018. Dalszy spadek potencjału produkcyjnego wspiera zachodzący proces zmian strukturalnych w sektorze wołowiny w krajach Europy Zachodniej. W dłuższym okresie ten proces może być szansą dla polskich gospodarstw rolnych, które mogłyby przejąć część produkcji z państw „starej piętnastki”.

Co ważne, kontynuacja spadku produkcji ma nastąpić pomimo wysokich cen skupu. W marcu na rynku polskim średnia cena skupu bydła była wyższa o 55% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2021 r. Średnia dynamika na całym unijnym rynku była niższa i wyniosła ponad 30%. Jednak nadal był to bardzo silny wzrost. Barierą w rozwoju produkcji pozostaje strona kosztowa. Wzrost cen zbóż i pasz przemysłowych powoduje presję na rentowność produkcji. Jest to szczególnie odczuwalne przez duże gospodarstwa, gdzie hodowla jest prowadzona w sposób intensywny, ponieważ koszty pasz z zakupu mają wysoki udział w strukturze kosztowej.

Przewiduje się, że po spadku w 2021 r., w bieżącym roku wzrośnie import wołowiny do UE. Komisja zakłada 5-procentowy wzrost przywozu. Nadal będą to poziomy znacznie niższe, niż przed pandemią. Zakładany wolumen przywozu w 2022 r. jest o 16% niższy od średniej w latach 2015-2019. Wzrost importu nie zrównoważy jednak w całości spadku produkcji. W rezultacie podaż wołowiny w UE ma być o 0,8% niższa w relacji do roku 2021, a przez to konsumpcja per capita ma spaść z 10,3 kg do 10,2 kg.

…spadek produkcji wieprzowiny…

KE w swojej prognozie zakłada również spadek produkcji wieprzowiny w 2022 r. Jest to wynik utrzymującej się niskiej opłacalności produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w trzodzie chlewnej. Problemy z rentownością w tym sektorze pojawiły się już w drugiej połowie 2020 r., po spadku cen na rynku unijnym. Szczególnie trudna była druga połowa roku 2021, kiedy to osłabieniu cen trzody towarzyszył silny wzrost kosztów. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w redukcji potencjału produkcyjnego. Badanie pogłowia, zrealizowane w grudniu 2021 r., pokazało spadek unijnego stada trzody chlewnej o 3% r/r. W przypadku loch hodowlanych pogłowie zmniejszyło się o 3,5%.

Wprawdzie ceny trzody chlewnej mocno wzrosły w lutym i marcu 2022 r, jednak równolegle nastąpił dalszy wzrost kosztów, związany z cenami pasz, ale też warchlaków. Istnieje więc silna obawa, że wysokie ceny skupu nie zdołają zrekompensować wyższych kosztów. Mogę więc nie być wystarczającym czynnikiem, który zachęcałby rolników do rozwoju produkcji. Komisja Europejska zakłada, że unijna produkcja wieprzowiny w bieżącym roku będzie niższa o 3%. Oczekuje się, że spadek produkcji będzie najsilniejszy w Niemczech, Polsce i Rumunii. W tych krajach dodatkowym czynnikiem pogarszającym sytuację hodowców są ogniska wirusa ASF. Jedynym dużym producentem w Unii, który rozwija produkcję pozostaje Hiszpania, choć w tym przypadku również pojawiły obawy, związane ze spadkiem importu pasz z Ukrainy i ewentualnymi skutkami dla hiszpańskiej produkcji żywca.

Według prognoz, łączna konsumpcja wieprzowiny w UE wyniesie 18 370 tys. t i będzie niższa o 3,1% r/r. Spadek ma wynikać przede wszystkim z niższej produkcji, a więc z niższej dostępności mięsa na wspólnym rynku. W rezultacie konsumpcja per capita obniży się z 33,1 kg w 2021 r. do 32 kg w br.

Eksport może być niższy o 2%, co wynika z utrzymującego się spadku sprzedaży do Chin oraz eskalacji problemów z ASF w niektórych państwach UE, co również ogranicza możliwości eksportu.

…ale odbicie w produkcji drobiu

W 2021 r. produkcja drobiu w UE spadła po raz pierwszy od 2006 r., o 2,7%. Główną przyczyną były straty produkcyjne spowodowane przez wirus grypy ptaków. W ubiegłym roku spadek produkcji odnotowano między innymi we Francji (-1,8%), Hiszpanii (-4,4%), Holandii (-12,8%) oraz Polsce (-5,8%). W dodatku w ubiegłym roku mocno wzrosły koszty produkcji, a presja kosztowa tylko zwiększyła się po wybuchu wojny na terenie Ukrainy. W tych warunkach odbudowa produkcji jest trudniejsza. Z drugiej strony popyt jest wzmacniany przez stabilizację sytuacji epidemicznej i „odmrożenie” gospodarek w Europie. W efekcie ceny mięsa drobiowego mocno wzrosły już w ubiegłym roku, a dynamika przyspieszyła po agresji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r.

Można się spodziewać, że presja kosztowa pozostanie wysoka przynajmniej do końca 2022 r., co będzie ograniczało tempo wzrostu produkcji, ale też będzie czynnikiem wsparcia dla cen drobiu. Czynnikiem ryzyka pozostaje grypa ptaków, chociaż pod tym względem Polsce - największym producencie drobiu UE - sytuacja jest stabilna. Według prognoz KE, łączna unijna produkcja drobiu wyniesie w br. 13 368 tys. t i będzie jedynie o 0,5% procenta wyższa w relacji do roku 2021 r. Będzie to poziom niższy o 2% od produkcji roku 2020 r., czyli o ok. 300 tys. t. Prognoza Komisji zakłada wzrost produkcji w Polsce, jak i w Hiszpanii. W przypadku tego drugiego kraju pozostaje obawa o wystarczającą podaż pasz w związku ze spadkiem dostaw z Ukrainy, o czym pisaliśmy na slajdzie dot. trzody chlewnej (nr 8).

KE prognozuje wzrost eksportu drobiu z UE, o 3%, po wysokim 9-procentowym spadku w roku 2021. Głównym czynnikiem wsparcia ma być normalizacja stosunków handlowych z Wielką Brytanią. Ograniczona podaż w UE będzie jednak barierą rozwoju sprzedaży zagranicznej. Zakładany w całym 2022 r. poziom eksportu jest niższy o 7% w relacji do 2020 r. oraz niższy o 12% niż w roku 2019. Konsumpcja drobiu w UE ma pozostać na poziomie zbliżonym do roku 2021 (+0,2% r/r).

Wybierz temat: Przemysł mięsny

Autor: Santander Bank Polska

Przeczytaj także

 • 13.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: uprawy polowe

  Według kwietniowych prognoz Komisji Europejskiej łączna produkcja zbóż w UE wyniesie w 2022 r. ok. 298 mln t, co oznacza wzrost o 1,5% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Zużycie ma obniżyć z kolei o 1%, głównie z powodu mniejszego popytu ze strony produkcji zwierzęcej. Wyższa ma być również produkcja nasion roślin oleistych - w sezonie 2022/23 zbiory mogą być wyższe o 6,4% r/r.

  Czytaj więcej
 • 12.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: kwestie horyzontalne

  Druga połowa 2021 r. przyniosła istotne pogorszenie nastrojów w rolnictwie. W grudniu rolnicy byli bardziej pesymistyczni w ocenach zarówno kondycji swoich gospodarstw, jak i otoczenia rynkowego. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i jej skutkami dla rynków rolnych, spodziewamy się, że również kolejna edycja badania (czerwiec 2022 r.) przyniesie dalsze pogorszenie nastrojów wśród rolników. 

  Czytaj więcej
 • 09.12.2021

  SANTANDER AGROskop IV kw. 2021 - Mięso

  W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. odnotowano wzrost produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej. Łączna produkcja mięsa wieprzowego w ubojniach przemysłowych była wyższa o 3%, zarówno w relacji rocznej, jak i w porównaniu do wskazanych miesięcy w roku 2019. Równolegle do rosnącej produkcji wieprzowiny w UE, odnotowano spadek eksportu poza Unię. W lipcu oraz w sierpniu br. wolumen sprzedaży zagranicznej nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z UE był niższy o 15% r/r. Spadek odnotowano również w wywozie podrobów wieprzowych (-7% r/r) oraz tłuszczów (-27%). Na wyniki istotny wpływ ma niższy popyt z Chin.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.