Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

SANTANDER AGROskop IV kw. 2021 - Mięso

Kategoria: Biznes

Wysoka podaż mięsa wieprzowego w UE

W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. odnotowano wzrost produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej. Łączna produkcja mięsa wieprzowego w ubojniach przemysłowych wyniosła 15 5 mln t, co oznacza wzrost o 3% zarówno w relacji rocznej, jak i w porównaniu do wskazanych miesięcy w roku 2019. Wyższa produkcja mięsa to przede wszystkim efekt rozwoju produkcji zwierzęcej, pod wpływem dobrej koniunktury na rynku w roku 2019 i w pierwszych miesiącach 2020. Według ocen Komisji Europejskiej, pod koniec 2020 r. unijne pogłowie trzody chlewnej było wyższe o 2% niż rok wcześniej.

Od połowy 2020 r. mocno obniżyła się rentowność hodowli trzody. W rezultacie rolnicy w bieżącym roku zaczęli ograniczać produkcję, aby minimalizować straty. Ta naturalna strategia z opóźnieniem (charakterystycznym dla rynku wieprzowiny) znajduje się swoje odbicie w produkcji mięsa w ubojniach. Odnosząc to do bieżących wyników produkcyjnych, widać więc wzrost w całym okresie I-VIII. Jednak trzeci kwartał przyniósł wyhamowanie dynamiki. Łączna liczba zwierząt skierowanych do uboju w lipcu i sierpniu pozostała na poziomie z tych samych miesięcy w 2020 r. oraz w 2019 r. Spadek r/r odnotowano w Polsce (-4%), we Włoszech (-2%), we Francji (-1%) oraz w Niemczech (-4%). W Holandii oraz w Belgii nie odnotowano istotnych zmian w relacji rocznej. Z kolei rosła liczba ubojów w Danii (+6%) oraz Hiszpanii (+2%). Co ważne, na przełomie września i października w części państw UE odnotowano kontynuację spadków ubojów, a w części zmianę trendu na spadkowy. I tak we wrześniu i październiku liczba ubojów w Belgii spadła o 1% r/r. Wrześniowe uboje w Danii i Francji były niższe odpowiednio o 10% i 1%.

W miesiącach zimowych rentowność produkcji trzody chlewnej pozostanie pod negatywnym wpływem wysokich kosztów oraz niskich cen skupu. Na rynku zbóż obecnie nie widać sygnałów mogących świadczyć o osłabieniu cen. Dodatkowo rosną koszty pośrednie (energia, praca itp.). Po stronie przychodowej nadpodaż oraz czynniki sezonowe

nie będą sprzyjały cenom żywca. W efekcie spodziewamy się, że kontynuowany będzie proces ograniczania produkcji trzody w gospodarstwach rolnych.

Niższy eksport wieprzowiny w trzecim kwartale

Równolegle do rosnącej produkcji wieprzowiny w UE, odnotowano spadek eksportu poza Unię. W lipcu oraz w sierpniu br. wolumen sprzedaży zagranicznej nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z UE był niższy o 15% w relacji rocznej. Spadek odnotowano również w wywozie podrobów wieprzowych (-7% r/r) oraz tłuszczów (-27%). Wprawdzie wyższa była sprzedaż mięsa suszonego i solonego (+20%), ale jest to stosunkowo niewielka pozycja w strukturze eksportu z Unii. Na wyniki istotny wpływ ma niższy popyt z Chin.

W 3 kw. 2021 r. niższy był również eksport z Polski. Sprzedaż mięsa przez krajowe zakłady, oprócz wysokiej podaży na rynku unijnym, utrudnia dodatkowo wirus ASF, którego ogniska zostały w bieżącym roku stwierdzone w kolejnych województwach (m.in. w łódzkim). W okresie od lipca od września wolumen eksportu wyniósł 140 tys. t i był niższy o 7% r/r. Spadek sprzedaży odnotowano we wszystkich głównych grupach produktowych.

Eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski wyniósł 97 tys. t i był niższy o 2% w relacji rocznej. W 3 kw. o 7% obniżył się eksport do Niemiec, które są jednym z najważniejszych odbiorców. Spadła też sprzedaż m.in. do Czech (-9%) oraz Włoch (-14%). Duże spadki odnotowano na rynkach poza unijnych – eksport do Wietnamu był niższy o 79% w relacji rocznej.

W przypadku podrobów wieprzowych, wolumen sprzedaży zagranicznej był niższy o 8% r/r, wynosząc 26 tys. t. Spadła sprzedaż poza UE, w tym do Hongkongu (-92% r/r) oraz Wietnamu (-75%).

Na poziomie sprzed roku pozostał eksport tłuszczów wieprzowych, choć nastąpiły zmiany w strukturze geograficznej sprzedaży. Spadek eksportu na rynek Wietnamu (-83%) został zrekompensowany wyższą sprzedażą na Ukrainę i do niektórych krajów unijnych.

O 94% niższy był eksport wieprzowiny solonej i wędzonej. Był to efekt 98-procentowego spadku sprzedaży na rynek brytyjski, który dominował w strukturze odbiorców.

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: Santander Bank Polska

Przeczytaj także

 • 06.12.2021

  Santander AGROskop IV kw. 2021 - Uprawy polowe

  W najnowszej prognozie rynku cukru dla sezonu 2021/22 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) obniżył oczekiwania dotyczące globalnej produkcji. Według najnowszych ocen, światowa produkcja wyniesie 181 mln t, co oznacza spadek o 4 mln t względem poprzedniej prognozy, z maja br. Jest to jednak poziom nieco wyższy od osiągniętego w sezonie 2020/21.

  Czytaj więcej
 • 15.10.2021

  Santander AGROskop Wrzesień: Mleko

  Na rynku mleka utrzymuje się koniunktura, co znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie cen surowego mleka oraz przetworów mlecznych. Jak wynika z danych GUS, w sierpniu średnia cena skupu mleka w Polsce wzrosła o 1% w relacji do lipca, osiągając 150,52 zł/100 litrów. Jednocześnie był to poziom wyższy o 13% w relacji rocznej.

  Czytaj więcej
 • 08.10.2021

  Santander AGROskop Wrzesień: Mięso

  W produkcji zwierzęcej dużym wyzwaniem, w bieżącym roku, jest wzrost kosztów, wynikający m.in. z utrzymujących się wysoko cen zbóż, roślin oleistych oraz przemysłowych mieszanek paszowych. Efekty presji kosztowej są jednak mocno zróżnicowane w zależności od kierunku produkcji. W przypadku kurcząt rzeźnych wysoki wzrost cen żywca wspiera rentowność chowu. Z kolei hodowcy trzody chlewnej prowadzą działalność z jednej strony pod wpływem wyższych kosztów, a z drugiej strony pod wpływem spadku cen skupu.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.