Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn
 • 26.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: owoce i warzywa

  Według ocen KE dla unijnego rynku jabłek, w sezonie 2021/22 ok. 6 mln t jabłek zostanie sprzedanych na rynek owoców deserowych (-5% r/r oraz -11% vs. średnia 5-letnia). Z kolei do przetwórstwa ma trafić 5,3 mln t (+12% r/r oraz +32% vs. średnia wieloletnia). Zmniejszenie podaży owoców kierowanych na deser jest związane w dużej mierze z ograniczeniami eksportowymi z UE, w tym na Białoruś oraz do Egiptu.

  Czytaj więcej
 • 20.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: mleko

  Według kwietniowej prognozy KE, w całym 2022 unijna produkcja mleka pozostanie na poziomie z roku 2021. Przy spadającym pogłowiu krów mlecznych, stabilizacja produkcji będzie efektem postępującej poprawy wydajności.

  Czytaj więcej
 • 19.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: mięso

  KE dla rynku mięsa zakłada spadek unijnej produkcji wołowiny oraz wieprzowiny w 2022 r., odpowiednio o 0,9% oraz 3%. Obecnie wiele wyzwań stoi przed producentami trzody chlewnej, co jest związane z utrzymującą się niską rentownością, pomimo wzrostu cen żywca. W przypadku drobiu prognozuje się wzrost produkcji, po spadku zanotowanym w roku ubiegłym.

  Czytaj więcej
 • 13.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: uprawy polowe

  Według kwietniowych prognoz Komisji Europejskiej łączna produkcja zbóż w UE wyniesie w 2022 r. ok. 298 mln t, co oznacza wzrost o 1,5% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Zużycie ma obniżyć z kolei o 1%, głównie z powodu mniejszego popytu ze strony produkcji zwierzęcej. Wyższa ma być również produkcja nasion roślin oleistych - w sezonie 2022/23 zbiory mogą być wyższe o 6,4% r/r.

  Czytaj więcej
 • 12.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: kwestie horyzontalne

  Druga połowa 2021 r. przyniosła istotne pogorszenie nastrojów w rolnictwie. W grudniu rolnicy byli bardziej pesymistyczni w ocenach zarówno kondycji swoich gospodarstw, jak i otoczenia rynkowego. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i jej skutkami dla rynków rolnych, spodziewamy się, że również kolejna edycja badania (czerwiec 2022 r.) przyniesie dalsze pogorszenie nastrojów wśród rolników. 

  Czytaj więcej
 • 05.04.2022

  Santander Sector Flash marzec 2022 – Przetwórstwo owoców i warzyw

  Podsumowanie analizy sektora przetwórstwa owoców i warzyw w polskim przemyśle rolno-spożywczym.

  Czytaj więcej
 • 17.03.2022

  Santander AGROskop luty 2022: owoce i warzywa

  Kategoria przetworzonych owoców i warzyw oraz gotowych przetworów była kolejną, która skorzystała na wzroście cen transakcyjnych w 2021 r. W efekcie, równolegle do 9-procentowego wzrostu wolumenu eksportu, wartość zwiększyła się o 15%.

  Czytaj więcej
 • 11.03.2022

  Santander AGROskop luty 2022: mleko

  W 2021 r. eksport produktów mleczarskich, w ujęciu wolumenowym, zwiększył się o 3%, osiągając rekordowe 1 700 tys. t. Wyższą dynamikę, bo 12-procentową, odnotowano w przypadku wartości eksportu. Na rynku mleka również czynnikiem wspierającym eksport był wzrost cen na rynku europejskim oraz światowym

  Czytaj więcej
 • 04.03.2022

  Santander AGROskop luty 2022: uprawy polowe

  W 2021 r. wolumen eksportu zbóż był niższy o 6% niż rok wcześniej. Pozostał jednak na historycznie wysokim poziomie. W dodatku, istotny wzrost cen zbóż na rynku globalnym mocno wsparł wyniki sprzedaży zagranicznej w ujęciu wartościowym. Wartość eksportu była wyższa o 12% w porównaniu do roku 2020. Również na rynku rzepaku wyższe ceny wspierały wartość eksportu.

  Czytaj więcej
 • 03.03.2022

  Santander AGROskop luty 2022: kwestie horyzontalne

  W 2021 r. krajowy sektor rolno-spożywczy po raz kolejny osiągnął świetne wyniki w eksporcie. Wartość żywności, która trafiła na rynki zagraniczne, wyniosła prawie 37,4 mld euro, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do wysokiego poziomu z roku 2020. Niewątpliwie obrotom w handlu sprzyjały wysokie ceny na rynku europejskim i globalnym.

  Czytaj więcej
 • 01.03.2022

  Santander AGROskop luty 2022: mięso

  Tendencje w eksporcie mięsa były mocno zróżnicowane, w zależności od segmentu rynku. Na wyniki sprzedaży zagranicznej wołowiny i drobiu wpływała niższa podaż mięsa na rynku krajowym z jednej strony oraz silny wzrost cen, z drugiej strony. Odwrotną sytuację obserwowaliśmy na rynku wieprzowiny, gdzie ceny spadały w 2021 r., zaś rosła podaż.

  Czytaj więcej
 • 17.02.2022

  Santander AGROskop styczeń 2022: Kwestie horyzontalne

  W grudniu ceny żywności na świecie lekko obniżyły się w relacji do listopada. Wskaźnik cen żywności FAO wyniósł 133,7 pkt, co oznacza spadek o 1,2 pkt m/m. Spadek notowań to efekt osłabienia cen czterech, z pięciu, surowców, będących podstawą do wyliczania wskaźnika: zbóż, mięsa, olejów roślinnych i cukru. Wzrost odnotowano w przypadku produktów mlecznych. Pomimo obserwowanego osłabienia, światowe ceny surowców rolnych pozostały na historycznie wysokich poziomach.

  Czytaj więcej
 • 15.02.2022

  Santander AGROskop styczeń 2022 - Uprawy polowe

  Styczniowy raport USDA przyniósł dwie ważne informacje dla rynku zbóż i roślin oleistych. Z jednej strony zwiększono prognozy dot. produkcji pszenicy, przy weryfikacji w dół zużycia. Dla bilansu oznacza to wzrost zapasów końcowych. Z drugiej strony, zmniejszono prognozę podaży na rynkach kukurydzy oraz soi, z powodu upałów w Ameryce Południowej.

  Czytaj więcej
 • 10.02.2022

  Santander AGROskop styczeń 2022 – Owoce i warzywa

  W grudniowej prognozie WAPA podwyższyła prognozy unijnej produkcji jabłek (do +11% r/r w UE oraz +26% r/r w Polsce). Wysoka podaż owoców powoduje presję na ceny. Na rynku krajowym od początku sezonu jabłka są tańsze niż rok wcześniej. W grudniu średnia cena skupu owoców deserowych była niższa o 34% r/r.

  Czytaj więcej
 • 08.02.2022

  Santander AGROskop styczeń 2022 - Mleko

  Pomimo wysokich cen skupu mleka, rolnicy są bardzo ostrożni w zwiększaniu produkcji mleka. Barierą są koszty produkcji i dotyczy to nie tylko Europy, ale również innych regionów świata, istotnych pod względem dostaw produktów mlecznych na rynek światowy. Stabilna podaż surowca, przy wysokim popycie, wspiera ceny produktów mlecznych oraz surowca.

  Czytaj więcej
 • 02.02.2022

  SANTANDER AGROskop styczeń 2022 - Mięso

  Prognozy dla rynku mięsa są mocno zróżnicowane i zależą od kierunku produkcji. W przypadku kurcząt rzeźnych oraz bydła wysoki wzrost cen, odnotowany w 2021 r., zachęca do zwiększenie produkcji i podaży żywca w kolejnych okresach. Odmienną sytuację obserwujemy na rynku wieprzowiny, gdzie spadek cen skupu i spadek rentowności powoduje ograniczenie potencjału produkcyjnego. Elementem łączącym trzy wymienione sektory jest wzrost kosztów.

  Czytaj więcej
 • 06.12.2021

  Santander AGROskop IV kw. 2021 - Uprawy polowe

  W najnowszej prognozie rynku cukru dla sezonu 2021/22 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) obniżył oczekiwania dotyczące globalnej produkcji. Według najnowszych ocen, światowa produkcja wyniesie 181 mln t, co oznacza spadek o 4 mln t względem poprzedniej prognozy, z maja br. Jest to jednak poziom nieco wyższy od osiągniętego w sezonie 2020/21.

  Czytaj więcej
 • 22.10.2021

  Santander AGROskop Wrzesień: Owoce i warzywa

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował, w drugiej połowie września, raport dot. sytuacji na światowym rynku brzoskwiń i nektarynek. Przewiduje się, że światowa produkcja w sezonie 2021/22 nieznacznie wzrośnie do 21,8 mln t (+2% r/r), pod wpływem wyższych zbiorów w Chinach, które zrekompensują spadek produkcji w Unii Europejskiej oraz w Turcji.

  Czytaj więcej
 • 15.10.2021

  Santander AGROskop Wrzesień: Mleko

  Na rynku mleka utrzymuje się koniunktura, co znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie cen surowego mleka oraz przetworów mlecznych. Jak wynika z danych GUS, w sierpniu średnia cena skupu mleka w Polsce wzrosła o 1% w relacji do lipca, osiągając 150,52 zł/100 litrów. Jednocześnie był to poziom wyższy o 13% w relacji rocznej.

  Czytaj więcej
 • 08.10.2021

  Santander AGROskop Wrzesień: Mięso

  W produkcji zwierzęcej dużym wyzwaniem, w bieżącym roku, jest wzrost kosztów, wynikający m.in. z utrzymujących się wysoko cen zbóż, roślin oleistych oraz przemysłowych mieszanek paszowych. Efekty presji kosztowej są jednak mocno zróżnicowane w zależności od kierunku produkcji. W przypadku kurcząt rzeźnych wysoki wzrost cen żywca wspiera rentowność chowu. Z kolei hodowcy trzody chlewnej prowadzą działalność z jednej strony pod wpływem wyższych kosztów, a z drugiej strony pod wpływem spadku cen skupu.

  Czytaj więcej
 • 01.10.2021

  Santander AGROskop Wrzesień: Uprawy polowe

  We wrześniowym biuletynie unijna agencja MARS zrewidowała w dół oczekiwania dotyczące plonowania upraw jarych w Europie. Jest to głównie wynik negatywnego wpływu deficytu opadów i wysokich temperatur na południu kontynentu. W porównaniu do sierpniowej prognozy zmniejszono oczekiwania plonowania dla jarego jęczmienia, kukurydzy na ziarno, ziemniaków, buraków cukrowych, słonecznika i soi.

  Czytaj więcej
 • 03.08.2021

  Santander AGROskop Czerwiec: Owoce i warzywa

  Słaby początek roku w eksporcie koncentratu soku jabłkowego, który odpowiada za ok. 1/3 eksportu przetworów owocowych. W ciągu pierwszych czterech miesięcy br. na rynki zagraniczne trafiło niespełna 50 tys. t zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ), tj . o 36% mniej niż w analogicznej części roku 2020.

  Czytaj więcej
 • 02.08.2021

  Santander AGROskop Czerwiec: Mleko

  Po słabym styczniu, w kolejnym miesiącach nastąpiło ożywienie w sprzedaży zagranicznej produktów przetwórstwa mleka. W marcu oraz w kwietniu wolumen eksportu był wyższy o 11% w relacji rocznej. W całym okresie I-IV wolumen eksportu wzrósł o 7% r/r. Pod względem wartości sprzedaż zwiększyła się o 5%.

  Czytaj więcej
 • 16.07.2021

  Santander AGROskop Czerwiec: Mięso

  Eksport mięsa, w ujęciu wartościowym, pozostał na poziomie sprzed roku, tj. 3,2 mld euro. Z kolei pod względem wolumenu zanotowano 3-procentowy wzrost. Był to efekt głównie niższych r/r cen transakcyjnych na rynku wieprzowiny oraz drobiu. W kolejnych miesiącach...

  Czytaj więcej
 • 09.07.2021

  Santander AGROskop Czerwiec: Uprawy polowe

  Na wysokim poziomie utrzymuje się wywóz zbóż. Od początku roku do końca kwietnia wolumen eksportu zbóż z Polski wyniósł 3,4 mln t i był wyższy o 2% od wysokiego poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość sprzedaży zagranicznej wzrosła o...

  Czytaj więcej
 • 08.07.2021

  Santander AGROskop Czerwiec: Kwestie horyzontalne

  Kwiecień był kolejnym miesiącem, po marcu, w którym eksport żywności był wyższy r/r. Według wstępnych danych, wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła 2,9 mld euro i była wyższa o 10% r/r. W rezultacie udało się nadrobić słabszy początek roku i w całym okresie I-IV 2021 eksport osiągnął...

  Czytaj więcej
 • 24.05.2021

  Santander AGROskop: Owoce i warzywa

  Według najnowszych szacunków Komisji Europejskiej, unijna produkcja jabłek w sezonie 2020/21 wyniosła ok. 11,5 mln t, kształtując się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku gospodarczego. Pandemia koronawirusa pozytywnie wpływa na popyt na owoce deserowe. Według szacunków, w bieżącym sezonie ok. 71% produkcji zostanie przeznaczone do bezpośredniego spożycia.

  Czytaj więcej
 • 18.05.2021

  Santander AGROskop: Mleko

  Pomimo trzeciej fali koronawirusa, od początku 2021 r. obserwowany jest trend wzrostowy cen produktów mlecznych w UE, czemu sprzyja zarówno popyt na świecie, jak i na rynku wewnętrznym UE. Dzięki dobrej koniunkturze, w marcu wzrosły również ceny płacone rolnikom za mleko w skupie.

  Czytaj więcej
 • 17.05.2021

  Santander AGROskop: Mięso

  Rośnie światowy rynek mięsa. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 2021 r. globalna produkcja mięsa wołowego wzrośnie o 2% i osiągnie 61,5 mln t. Wyższa ma być również światowa produkcja wieprzowiny ma wzrosnąć o 5%, do 101 mln t. Z kolei światowa produkcja drobiu ma się zwiększyć o 1%, osiągając rekordowy poziom 102,1 mln t.

  Czytaj więcej
 • 04.05.2021

  Santander AGROskop: Kwestie horyzontalne

  Marzec przyniósł znaczny wzrost po stronie produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego. Dynamika roczna wyniosła +10,5% w przypadku artykułów spożywczych oraz +7,2% w przypadku napojów. Popyt na żywność był wspierany przez przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Jednak warto podkreślić, że ww. dynamiki r/r zostały osiągnięte w warunkach wysokiej bazy z marca roku poprzedniego.

  Czytaj więcej
 • 03.05.2021

  Santander AGROskop: Uprawy polowe

  W marcu nastąpiło osłabienie cen pszenicy na rynku globalnym. Jednak w kwietniu ceny znów zaczęły rosnąć. Jak wynika z danych KE (DG Agri) w trzecim tygodniu kwietnia amerykańska pszenica SRW była droższa o 8% niż jeszcze trzy tygodnie wcześniej. Z kolei ceny europejskiej pszenicy (w Rouen) wzrosły o 9%. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC)...

  Czytaj więcej
 • 10.02.2021

  Bieżąca sytuacja w branży mięsnej – rynek kurcząt rzeźnych

  Przedstawiamy analizę sytuacji rynku kurcząt rzeźnych przygotowaną przez eksperta banku Santander Polska S.A. - Grzegorza Rykaczewskiego.

  Czytaj więcej
 • 27.01.2021

  Rynek mlecznych alternatyw w Polsce

  W Polsce mocno rośnie rynek produktów alternatywach dla mleka krowiego. W 2020 r. wartość sprzedaży detalicznej roślinnych napojów (bez sprzedaży w gastronomii) wyniosła 82,8 mln zł, co oznacza wzrost o 21% w relacji rocznej. W ciągu ostatnich pięciu lat średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 18%.

  Czytaj więcej

Analityk sektora rolno-spożywczego, Santander Bank Polska

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalności Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2014-15 zajmował się analizami rynku mięsa czerwonego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku Gospodarki Żywnościowej. Od 2005 do 2014 r. pracował w Agencji Rynku Rolnego. Autor artykułów naukowych z dziedziny pomocy publicznej w rolnictwie oraz kilkuset komentarzy, artykułów i informacji prasowych dotyczących sytuacji na rynkach rolnych. Zwycięzca oraz zdobywca wyróżnień w konkursie prognoz cen produktów rolnych, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

Słowa kluczowe: mięso czerwone, branża mięsna, analizy rynku, komentarze rynkowe, SEARCH CONSOLE_SM

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.