Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Santander AGROskop luty 2022: mięso

Kategoria: Biznes

Wieprzowina pod presją spadku cen na rynku UE

Rok 2021 nie przyniósł istotnych zmian w sprzedaży zagranicznej wieprzowiny z Polski. Wolumen eksportu zwiększył się o 4% w relacji rocznej, osiągając 411 tys. t. Wartość wyniosła 754 mln euro, co oznacza spadek o 3%. Spadek sprzedaży z UE do Chin oraz wzrost unijnej produkcji, spowodowały negatywną presję na ceny mięsa wieprzowego. To z kolei miało wpływ na wyniki eksportu, w ujęciu wartościowym.

Negatywny wpływ na eksport miał też wirus ASF. W 2021 r. w województwie łódzkim stwierdzono ogniska wirusa ASF, co spowodowało nałożenie ograniczeń również na zakłady mięsne operujące na danym terenie. Łódzkie jest jednym z ważniejszych województw pod względem potencjału produkcji trzody chlewnej, ale też przetwórstwa mięsa wieprzowego.

Średnia cena sprzedaży półtusz wieprzowych w Polsce w 2021 r. ukształtowała się na poziomie 7 585 tys. zł/t i była niższa o 9% niż rok wcześniej. Obniżka cen była notowana na całym unijnym rynku i wynikała z rosnącej podaży mięsa. Od stycznia do listopada liczba ubojów trzody chlewnej w krajowych ubojniach była wyższa o 2% r/r, co oznacza ponad 360 tys. szt. więcej świń. W części wzrost ubojów wynikał z ograniczania produkcji w gospodarstwach rolnych, pod wpływem spadku opłacalności chowu żywca. Wskazują na to choćby dane dot. spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce, w tym 20-procentowy spadek odnotowany w grupie technologicznej trzody chlewnej, przeznaczonej na chów. Uboje w całej Unii Europejskiej również były wyższe, o 2% r/r.

W ubiegłym roku największym odbiorcą polskiej wieprzowiny została Słowacja, gdzie sprzedaż wzrosła o 13%. Wysokie wzrosty odnotowano również w sprzedaży do: Rumunii (+21%), Stanów Zjednoczonych (+24%), Wielkiej Brytanii (+13%) czy na Ukrainę (+10%). Z drugiej strony spadł eksport do Niemiec (-14%), Wietnamu (-24%) czy Hongkongu (-7%). W 2022 r., z uwagi na spadający potencjał produkcyjny w Polsce, wolumen eksportu może być niższy, niż w 2021 r.

Wzrost cen na rynku wołowiny silnym wsparciem dla eksportu

W 2021 r. wartość eksportu wołowiny wyniosła 1 583 mln euro i była wyższa o 14% niż rok wcześniej. Z kolei w przypadku wolumenu odnotowano 2-procentowy spadek, do 372 tys. t. Wyniki eksportu wspierał istotny wzrost cen, który obserwowaliśmy na rynku unijnym w ubiegłym roku, a szczególnie w drugiej jego połowie.

Barierą w zwiększeniu wolumenu eksportu w 2021 r. była niższa produkcja mięsa przez krajowy przemysł przetwórczy. Jak wynika z danych GUS (za MinRol), liczba bydła, które trafiło do uboju była nieznacznie wyższa r/r, o 1%. Jednak już masa żywca oraz łączna waga poubojowa były niższe o 1%. W 2021 r. łączna waga poubojowa (w monitorowanych zakładach) spadła o ponad 4 tys. t względem roku 2020.

Spadek produkcji wołowiny odnotowano na poziomie całej Unii Europejskiej. W dodatku niższy był też import na rynek unijny z państwa „trzecich”. Po stronie popytowej zapotrzebowanie na mięso wołowe pozostawało wysokie, co mocno wspierało ceny. Średnia cena sprzedaży ćwierci byków do 2 lat w krajowych zakładach w 2021 r. wzrosła o 19% w porównaniu do roku 2020. W mniejszym stopniu podrożały ćwierci z krów rzeźnych. Ogółem ceny transakcyjne w eksporcie zwiększyły się przeciętnie o 17% r/r.

Ograniczona podaż surowca zdecydowała o niższej sprzedaży na prawie wszystkie główne rynki zbytu. Spośród dziesięciu głównych odbiorców, na siedmiu rynkach odnotowano spadki wolumenu sprzedaży, najwyższe na kierunku holenderskim i greckim. Wyższa była z kolei sprzedaż do Wielkiej Brytanii, Francji oraz Czech. Odnotowano też wysoki wzrost sprzedaży do Japonii, choć w tym przypadku warto pamiętać o niskiej bazie roku ubiegłego (jedynie 3 tys. t w 2020 r.) Nadzieję na większą dostępność surowca oraz zwiększenie produkcji mięsa w 2022 r. dają wyniki badania pogłowia, zrealizowane przez GUS w grudniu 2021 r. Pokazały one dosyć wyraźne wzrosty w grupie cieląt i bydła w wieku 1-2 lata. Jednak z uwagi na długość cyklu produkcyjnego, trzeba będzie poczekać na ewentualne zwiększanie podaży bydła.

Wysokie ceny drobiu wywindowały wyniki eksportu

Również eksport drobiu był beneficjentem wzrostu cen na rynku. W ujęciu wartościowym sprzedaż zagraniczna białego mięsa wyniosła 2 704 mln euro i była wyższa o 14% . Z kolei wolumen eksportu spadł o 2%, do 1 470 tys. t.

Barierą rozwoju wolumenu eksportu, podobnie jak w przypadku wołowiny, była krajowa podaż żywca. W sektorze drobiu był to efekt strat produkcyjnych, spowodowanych ogniskami grypy ptaków. Przez ok. 3 miesiące z produkcji wyłączona była znaczna część gospodarstw drobiarskich w zagłębiu hodowlanym na płn.-wsch. woj. mazowieckiego. W czwartym kwartale trwał proces odbudowy produkcji, ale tylko częściowo udało się nadrobić straty. Jak wynika z danych GUS skup żywca drobiowego w całym 2021 r. był niższy o 10% w porównaniu do roku 2020.

Popyt na mięso drobiowe, głownie na dominującego w krajowej produkcji kurczaka rzeźnego, był wysoki. W efekcie ceny mocno wzrosły. Średnia ważona cena skupu żywca drobiowego w 2021 r. wyniosła w Polsce 4,22 zł/kg i była wyższa o 20% niż rok wcześniej. W tym średnia cena skupu kurcząt rzeźnych wyniosła 3,92 zł/kg, co oznacza wzrost o 23%. Wraz z ceną żywca wzrosły ceny sprzedaży mięsa. Jak wynika z danych MinRol, w 2021 r. za tuszki kurcząt rzeźnych zakłady uzyskiwały przeciętnie 6,25 zł/kg, tj. 30% powyżej niskiego poziomu z roku 2020.

W strukturze geograficznej eksportu, największym odbiorcą pozostały Niemcy, gdzie wolumen eksportu pozostał na poziomie zbliżonym do roku 2020. Silne, dwucyfrowe wzrosty odnotowano w sprzedaży do Francji oraz Belgii. Spośród krajów poza unijnych, szybko rosła sprzedaż na Ukrainę oraz do Kongo. Dodatnią dynamikę odnotowano również na rynku brytyjskim, co jest istotne, biorąc pod uwagę słaby początek roku.

Pod koniec 2021 r. na rynku unijnym odnotowano wzrost wylęgów piskląt kurcząt rzeźnych, co będzie sprzyjać odbudowie podaży w 2022 r. Z drugiej strony niepewność wzmacnia grypa ptaków, której ogniska pojawiają się w wielu krajach UE.

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: Santander Bank Polska

Przeczytaj także

 • 15.02.2022

  Santander AGROskop styczeń 2022 - Uprawy polowe

  Styczniowy raport USDA przyniósł dwie ważne informacje dla rynku zbóż i roślin oleistych. Z jednej strony zwiększono prognozy dot. produkcji pszenicy, przy weryfikacji w dół zużycia. Dla bilansu oznacza to wzrost zapasów końcowych. Z drugiej strony, zmniejszono prognozę podaży na rynkach kukurydzy oraz soi, z powodu upałów w Ameryce Południowej.

  Czytaj więcej
 • 02.02.2022

  SANTANDER AGROskop styczeń 2022 - Mięso

  Prognozy dla rynku mięsa są mocno zróżnicowane i zależą od kierunku produkcji. W przypadku kurcząt rzeźnych oraz bydła wysoki wzrost cen, odnotowany w 2021 r., zachęca do zwiększenie produkcji i podaży żywca w kolejnych okresach. Odmienną sytuację obserwujemy na rynku wieprzowiny, gdzie spadek cen skupu i spadek rentowności powoduje ograniczenie potencjału produkcyjnego. Elementem łączącym trzy wymienione sektory jest wzrost kosztów.

  Czytaj więcej
 • 09.12.2021

  SANTANDER AGROskop IV kw. 2021 - Mięso

  W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. odnotowano wzrost produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej. Łączna produkcja mięsa wieprzowego w ubojniach przemysłowych była wyższa o 3%, zarówno w relacji rocznej, jak i w porównaniu do wskazanych miesięcy w roku 2019. Równolegle do rosnącej produkcji wieprzowiny w UE, odnotowano spadek eksportu poza Unię. W lipcu oraz w sierpniu br. wolumen sprzedaży zagranicznej nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z UE był niższy o 15% r/r. Spadek odnotowano również w wywozie podrobów wieprzowych (-7% r/r) oraz tłuszczów (-27%). Na wyniki istotny wpływ ma niższy popyt z Chin.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.