Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Spotkanie FAO w sprawie żywności na bazie komórek i fermentacji precyzyjnej

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Żywność na bazie komórek odnosi się do produktów powstałych w drodze hodowli komórek wyizolowanych od zwierząt, natomiast fermentacja precyzyjna to proces wykorzystujący mikroorganizmy do wytworzenia określonych składników i składników żywności.

W dniu 6 listopada 2023 r. w Szanghaju w Chinach odbyło się spotkanie okrągłego stołu zainteresowanych stron w celu omówienia najnowszych osiągnięć w zakresie żywności opartej na komórkach i fermentacji precyzyjnej, zebrania spostrzeżeń i doświadczeń od twórców i producentów, aby można było zaktualizować istotne względy bezpieczeństwa żywności, przyczyniające się do skutecznej oceny ryzyka dla właściwych organów.

Przebieg spotkania i poruszane tematy

W spotkaniu zorganizowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Chińskie Krajowe Centrum Oceny Ryzyka dla Bezpieczeństwa Żywności (CFSA) 15 prelegentów dzieliło się spostrzeżeniami na temat żywności na bazie komórek lub produktów precyzyjnej fermentacji, procesów produkcyjnych i strategii wdrożeniowych, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. W spotkaniu wzięło udział łącznie 46 osób, w tym różni urzędnicy i badacze chińskiego rządu, a także prezenterzy i organizatorzy z sektora prywatnego z różnych części świata.

Podczas jednodniowego spotkania odbyła się specjalna sesja poświęcona tematowi opracowywania dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Prelegenci, którzy mają konkretne doświadczenie w opracowywaniu takich dokumentacji, dzielili się swoją wiedzą na temat tego, jakie elementy zawierały dokumenty, jakie oceny bezpieczeństwa żywności przeprowadzono i w jaki sposób odpowiednie dane zostały przedstawione w dokumentacji. Omówili także poziom informacji zawartych w dokumentach i przedstawili praktyczne sugestie innym producentom planującym opracowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa żywności. Chociaż procesy i wymagania regulacyjne w różnych krajach i jurysdykcjach mogą się znacznie różnić, podstawowe względy bezpieczeństwa żywności mogą być wspólne dla właściwych organów. Niektóre agencje regulacyjne oferują przedsiębiorstwom nieformalne konsultacje przed złożeniem wniosków w przypadku konkretnych pytań, a według uczestników spotkania takie sesje konsultacyjne okazały się przydatne zarówno dla organów regulacyjnych, jak i branży, ponieważ pozwoliły im osiągnąć pozytywny ogólny wynik w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Trendy w żywności opartej na komórkach

Na spotkaniu podkreślono kluczowe trendy w żywności opartej na komórkach od 2023 r., w tym wykorzystanie zaawansowanych bioreaktorów w celu ułatwienia zwiększania skali, rozwój tanich pożywek dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz dostępność gotowych, zatwierdzonych surowców, takich jak linie komórkowe, rusztowania, czynniki wzrostu i inne. W zakresie fermentacji precyzyjnej zaobserwowano, że dziedzina ta przeżywa znaczny rozwój. W szczególności precyzyjna fermentacja jest obecnie szeroko stosowana w przypadku różnych dodatków do żywności i substancji pomocniczych w przetwarzaniu. Podczas wydarzenia omówiono nowe osiągnięcia w zakresie precyzyjnej fermentacji w produkcji enzymów stosowanych do uszlachetniania ciasta w piekarniach, a także produkcji mioglobiny i żelatyny w celu poprawy tekstury i innych cech różnorodnych produktów spożywczych.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Ponieważ 15 prezenterów pochodzi w sumie z dziewięciu różnych krajów, spotkanie dało zainteresowanym stronom okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w skali globalnej. Uczestnicy, w tym prezenterzy i organy regulacyjne, uznali, że istniejące podejścia do zapewniania bezpieczeństwa żywności mogą obejmować większość kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, zarówno w przypadku żywności na bazie komórek, jak i fermentacji precyzyjnej. Ponadto uznano, że przejrzysta komunikacja ze społeczeństwem na temat mechanizmów pewności jest ważnym zadaniem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Więcej informacji:

 

Źródło: https://www.fao.org/food-safety/news/news-details/en/c/1661438/

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dieta i zdrowie Dodatki i składniki Przemysł mięsny

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.