Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Szczególne środki dot. niektórych ukraińskich produktów

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

Agresja Rosji wobec Ukrainy spowodowała realne zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywności. Jej skutkiem jest m.in. ograniczenie dostępu Ukrainy do jej portów na Morzu Czarnym i tym samym uniemożliwienie wywozu produktów do reszty świata jak i przywóz potrzebnych towarów. Aby uniknąć kryzysu bezpieczeństwa żywności oraz wesprzeć Ukrainę, Komisja Europejska zdecydowała się na wprowadzenie alternatywnych tras transportowych (tzw. „korytarzy solidarnościowych”). Z uwagi na powyższe, łańcuchy logistyczne zwłaszcza w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji stają się coraz bardziej przeciążone, przez co konieczna okazała szybka unijna interwencja mająca na celu poprawę sytuacji przy jednoczesnym zachowaniu pomocy dla Ukrainy. Efektem działań Komisji było uchwalenie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/903 z dnia 2 maja 2023 r. wprowadzającego środki zapobiegawcze dotyczące niektórych produktów pochodzących z Ukrainy. 

Treść przepisów 

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia 2023/903 „Z wyjątkiem wykonywania umów podpisanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zezwala się na dopuszczanie do obrotu lub obejmowanie procedurą składu celnego, procedurą wolnego obszaru celnego lub procedurą uszlachetniania czynnego produktów pochodzących z Ukrainy wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia wyłącznie na terytorium państw członkowskich innych niż Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia lub Słowacja.”. We wspomnianym załączniku wymieniono takie produkty jak:

-pszenica i meslin

-kukurydza

-nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

-nasiona słonecznika, nawet łamane. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji tj. 2 maja 2023 r. i ma być stosowane do 5 czerwca 2023 r.

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2023.114.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2023:114I:TOC 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.