Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk w biznesie i marketingu

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Prace nad kodeksem postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk w biznesie i marketingu w branży spożywczej stanowią element unijnej strategii „od pola do stołu”, która zawiera w sobie liczne elementy. Jej zasadniczym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, jakości produktów spożywczych oraz zachowanie środowiska naturalnego. Strategia „od pola do stołu” stanowi podstawę Europejskiego Zielonego Ładu, zmierzającego do uczynienia z Europy jeszcze przed 2050 r. pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu. Więcej na temat Europejskiego Zielonego Ładu przeczytasz tutaj:

https://foodfakty.pl/zielony-lad-czyli-neutralnosc-klimatyczna-celem-wieloaspektowej-strategii-ue 

Idea uchwalenia kodeksu postępowania skierowanego do branży spożywczej wynika przede wszystkim z dużego wpływu przetwórców spożywczych oraz sprzedawców detalicznych na wybory żywieniowe konsumentów, których następstwa determinują tendencje w konsumpcji, kreując tym samym nowe trendy. Zdaniem UE uchwalenie kodeksu zawierającego odpowiednie praktyki dla przedsiębiorców mogłoby umożliwić skierowanie produkcji żywności na na bardziej zrównoważone metody wytwórstwa żywności. Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie dostępności żywności charakteryzującej się lepszą jakością. Do osiągnięcia tych zamierzeń ma przyczynić się także przystępna cena produktów wysokiej jakości oraz zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej do poziomu 25% powierzchni gruntów rolnych przed rokiem 2030 (w skanu całej UE w 2018 było to około 7,5%, a w Polsce 3,3%). 

Jak wskazuje Komisja Europejska, zrównoważony system żywnościowy UE powinien opierać się na pięciu podstawowych filarach takich jak:

  • zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności
  • przeciwdziałanie zmianie klimatu
  • ochrona środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej
  • godziwe zyski w łańcuchu żywnościowym
  • wspieranie rolnictwa ekologicznego. 

Postanowienia kodeksu miałyby być skierowane do szerokiego kręgu podmiotów działających w branży spożywczej, wśród których wymienić należy przetwórców żywności, podmioty świadczące usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz sprzedawców detalicznych. Kodeks był dyskutowany w ramach obrad Parlamentu Europejskiego w dniu 25 stycznia 2021 r. 

Więcej na temat strategii „od pola do stołu” dowiesz się na stronie Komisji Europejskiej pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_pl 

oraz z materiału Komisji „Pytania i odpowiedzi: Strategia „od pola do stołu” – budowa zdrowego i w pełni zrównoważonego systemu żywnościowego” /vide pytanie nr 8/:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_20_885 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Eko Nowości rynkowe Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.