Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Higiena niektórych świeżych mięs, produktów rybołówstwa, produktów mlecznych i jaj - projekt rozporządzenia UE

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Projekt dotyczy m.in. zmiany warunków transportu tusz, wprowadzenia alternatywnych opcji wykazania skuteczności obróbki cieplnej mleka oraz możliwości aromatyzowania jaj

Ogólny kontekst 

Przepisy dotyczące higieny żywności określone zostały w rozporządzeniu 853/2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Stosowanie niniejszych przepisów ukazało, że wymagają one zmiany oraz pewnego uzupełnienia, w celu ich prawidłowego stosowania. W związku z tym Komisja opublikowała projekt nowelizacji rozporządzenia 853/2004, który wprowadzić ma szereg zmian. 

Katalog zmian

Planowana nowelizacja dotyczyć ma różnych produktów, takich jak np. świeże mięsa, produkty rybołówstwa, produkty mleczne i jaja. Wśród projektowanych zmian warto zwrócić uwagę na m.in.:

-umożliwienie aromatyzowania jaj (przy zastosowaniu odpowiednich warunków);

-wprowadzenie alternatywnych opcji wykazywania skuteczności obróbki cieplnej mleka;

-zmodyfikowanie warunków transportu tusz i niektórych kawałków domowych zwierząt kopytnych;

-ustanowienie zharmonizowanego badania temperatury powierzchni wyżej wspomnianego mięsa;

-doprecyzowanie wymogów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących dojrzewającej na sucho wołowiny;

-uściślenia wymogów w zakresie oznakowania identyfikacyjnego produktów pochodzenia zwierzęcego;

-aktualizacji warunków certyfikacji w miejscu wprowadzenia na terytorium Unii niektórych rodzajów mięsa zwierząt kopytnych;

-obniżenia temperatury krojenia świeżych lub przetworzonych produktów rybołówstwa lub podwyższenia temperatury mrożonych produktów rybołówstwa;

-zakazu przechowywania lub transportu produktów rybołówstwa w temperaturze tymczasowo wymaganej pod względem technologicznym.

Dalsze kroki 

Proponowane zmiany są efektem dyskusji na szczeblu unijnym, która toczyła się między właściwymi organami państw członkowskich, organizacjami prywatnymi działającymi w odnośnych branżach, a także grupami eksperckimi. Komisja Europejska zorganizowała również  otwarte konsultacje publiczne. Zanim projekt stanie się oficjalnie obowiązującym prawem, będzie musiał przejść unijną ścieżkę legislacyjną, by wreszcie zostać zatwierdzony przez Komisję. 

Więcej na ten temat dowiesz się z treści poniższego projektu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:Ares(2023)2987790 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.