Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych na lata 2023–2025

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2023 r. wprowadzono „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2023–2025. Program stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia. Obowiązek uchwalenia krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella został nałożony na państwa członkowskie na podstawie przepisów unijnego rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. Krajowy plan dotyczy takich serotypów Salmonella jak:

1) Salmonella Enteritidis,

2) Salmonella Typhimurium, w tym jednofazowej Salmonella Typhimurium

o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:-

Cele programu 

Zgodnie z treścią programu, jego celem jest „ograniczenie występowania w dorosłych stadach indyków hodowlanych, liczących przynajmniej 250 sztuk, serotypów Salmonella do poziomu wskazanego w ww. przepisach Unii Europejskiej, to jest nie więcej niż 1 stado indyków hodowlanych zakażone serotypem Salmonella objętym programem.”. Ważnym elementem programu będzie także kontrola realizacji jego założeń, a także bieżących postępów jego realizacji. 

Kluczowe pojęcia i definicje 

Na potrzeby niniejszego programu przyjęto następującą definicję stada zakażonego: „stado indyków hodowlanych, w którym w wyniku pobrania próbek w ramach programu wykryto w jednej próbce lub większej ich liczbie Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium (inne niż szczepy szczepionkowe, ale z uwzględnieniem jednofazowych szczepów o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:-)”. Oprócz tego, za stado zakażone można uznać również „ stado indyków hodowlanych, w którym w wyniku pobrania próbek w ramach programu wykryto w jednej próbce lub w większej ich liczbie efekt hamujący wzrost bakterii.”. 

 

Obszary regulacji 

Krajowy plan reguluje szereg istotnych kwestii. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy takie obszary jak m.in.:

-wskazanie populacji zwierząt i fazy produkcji, które muszą być objęte pobieraniem próbek (próbki będą pobierane m.in. od piskląt jednodniowych; indyków na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj lub przeniesieniem do jednostki produkcyjnej oraz indyków w okresie nieśności – co trzy tygodnie)

-określenie laboratoriów, w których przeprowadza się badania laboratoryjne próbek pobranych w ramach programu

-metody stosowane do wykrywania serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych

-plany pobierania próbek w stadach indyków hodowlanych oraz kontrole urzędowe pasz przeznaczonych dla tych stad

-instrukcje dotyczące dobrych praktyk gospodarowania i inne wytyczne obowiązujące w zakresie higieny w zakładach drobiu

-zarządzanie w zakresie higieny w zakładach drobiu

-środki zapobiegające zakażeniom przenoszonym przez zwierzęta, pasze, wodę pitną i pracowników zakładu drobiu

-nadzór weterynaryjny nad zakładami drobiu

-prowadzenie dokumentacji w zakładach drobiu

-dokumenty, w które zaopatruje się indyki i jaja wylęgowe w handlu oraz w obrocie z państwami trzecimi

-postępowanie hodowcy i powiatowego lekarza weterynarii w przypadku wykrycia serotypu Salmonella objętego programem lub efektu hamującego wzrost bakterii

-świadectwo zdrowia przy przemieszczaniu indyków z zakażonego stada hodowlanego do rzeźni

-środki i stosowne prawodawstwo w zakresie powiadamiania o chorobie. 

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Pełen tekst Krajowego programu znajduje się pod adresem: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000037101.pdf 

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Polecane szkolenia

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.